Gezonde godsdienstigheid en heilzaam geloofVerheldering van concepten vanuit de psychologie, psychiatrie en de theologie Margreet de Vries-Schot

29,50

In deze studie worden gezonde godsdienstigheid en heilzaam geloof benaderd vanuit een historisch wetenschappelijk perspectief en een eigentijds veldonderzoek.

In deze studie worden gezonde godsdienstigheid en heilzaam geloof benaderd vanuit een historisch wetenschappelijk perspectief en een eigentijds veldonderzoek.

Tijdens het eerste deel van de studie wordt rond dit thema een drietal stromingen verkend vanuit het perspectief van de psychologie/psychiatrie. Daarnaast wordt vanuit de (pastorale) theologie een antropologie in verband gebracht met de vroegchristelijke trias: geloof, hoop en liefde. Aan de hand van deze twee taalvelden wordt een aantal omschrijvingen weergegeven die gezamenlijk inhoud geven aan de begrippen gezonde godsdienstigheid en heilzaam geloof. Deze zijn vervolgens samengevat in een vijftigtal stellingen en kernwoorden.

In het tweede deel worden deze stellingen en kernwoorden voorgelegd aan een Delphi-panel van 49 personen, bestaande uit psychologen en psychiaters die affiniteit hebben met godsdienst en theologen die zich bezig houden met hulpverlening. Daarbij wordt de mate van consensus gemeten en de toelichting per item verwerkt. Ook wordt bekeken of de mening van psychiaters en psychologen wezenlijk verschilt van die van theologen. In een tweede ronde wordt, na herformulering van een aantal stellingen in een convergerend model, consensus bereikt over kernwoorden en een aantal stellingen. Deze kunnen als richtinggevende criteria gebruikt worden voor de evaluatie van iemands persoonlijk geloof. Aan de hand van de conclusies wordt een visie op intermenselijke hulp en praktische relevantie ontvouwd.

Margreet de Vries-Schot (1963) is psychiater en theoloog. Zij werkt als kinder- en jeugdpsychiater en gaat regelmatig voor in kerkdiensten van de PKN. Ze houdt voordrachten op congressen en symposia op het gebied van psychiatrie en religie en daarnaast organiseert ze cursussen en studiedagen.

“Een belangwekkend proefschrift over de betekenis van heilzaam geloof in de hulpverlening” – Reformatorisch Dagblad, 5-5-2006

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal