Uitverkocht

Goudsche onkatolijke kerkzaken Ignatius Walvis

20,50

Uitverkocht

De naam van Ignatius Walvis is onlosmakelijk verbonden met Gouda. Naast het bekende Beschryvinge der Stad Gouda schreef hij nog enkele andere historische werken over Gouda en omgeving. In deze geschriften beschreef hij vooral de kerkelijke geschiedenis, die hem als pastoor van de oud-katholieke St.-Jan Baptist-parochie aan de Hoge Gouwe vanzelfsprekend zeer na aan het hart lag.

De naam van Ignatius Walvis is onlosmakelijk verbonden met Gouda. Naast het bekende Beschryvinge der Stad Gouda schreef hij nog enkele andere historische werken over Gouda en omgeving. In deze geschriften beschreef hij vooral de kerkelijke geschiedenis, die hem als pastoor van de oud-katholieke St.-Jan Baptist-parochie aan de Hoge Gouwe vanzelfsprekend zeer na aan het hart lag.

De Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ heeft besloten deze voor de geschiedenis van Gouda belangwekkende geschriften uit te geven in haar reeks. Als eerste verschijnen de Goudsche onkatolijke kerkzaken, bewerkt door dr. P.H.A.M. Abels.

Het werk wordt voorafgegaan door een inleiding over het belang van het manuscript en de betekenis van Walvis als geschiedschrijver. De tekst van deze inleiding werd begin 1998 door de Stichting Vrienden van Archief en Librije bekroond met de Ignatius Walvisprijs.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal