Handleiding Dossiervoering Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg A.A.J.M. Beenackers

17,51

In Handleiding Dossiervoering Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, presenteert Beenackers dossierrichtlijnen die de hulpverlener helpen bij het opstellen van een behandelplan, het consequent uitvoeren van de behandeling, het periodiek evalueren en zonodig bijstellen van de behandeling alsmede het schrijven van de noodzakelijke brieven aan huisartsen en verwijzers.

In Handleiding Dossiervoering Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, presenteert Beenackers dossierrichtlijnen die de hulpverlener helpen bij het opstellen van een behandelplan, het consequent uitvoeren van de behandeling, het periodiek evalueren en zonodig bijstellen van de behandeling alsmede het schrijven van de noodzakelijke brieven aan huisartsen en verwijzers.

De handleiding is bestemd voor hulpverleners en studenten in de ambulante geestelijke gezondsheidszorg en verwante sectoren zoals de klinische afdelingen, de verslavingszorg, de beschermende woonvormen, het maatschappelijk werk et cetera.

Dr. A.A.J.M. Beenackers is als psycholoog werkzaam bij de Symfora Groep. Van zijn hand verschenen eerder bij deze uitgeverij: Project-evaluatie in de Geestelijke Gezondheidszorg (1986), Productiviteitsmeting Regionale Instellingen Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (1988), Eenvoudig Sturingsmodel voor de Gezondheidszorg – ten behoeve van Management en Evaluatie (1992), Voorstel Dossiervorming (1995) en Handleiding Dossiervoering (1999 en 2002).

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal