Het bijbels ongeloofEen radicaal-doperse theologie van het Oude Testament Dr. Cornelis van Duin

19,90

Dr. Cornelis van Duin (1927-2008) was een gepassioneerd bijbels theoloog. Hij werkte achtereenvolgens als predikant, leraar en docent aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam en de Cursus Doperse Theologie in Elspeet. In al zijn geschriften, en zeker ook in dit boek, probeerde hij aan te tonen dat het bijbelse Israël als taak heeft zich principieel te onderscheiden van alle andere volkeren. De werkelijke uittocht is die uit de statenbond. Daarin toont de auteur zich een radicale doper.

Dit boek met de prikkelende titel Het bijbels ongeloof was bij zijn overlijden nog niet geheel afgerond en is door enkele vrienden en collega’s voor publicatie gereed gemaakt. Van Duins spannende zoektocht naar ‘het midden’ van de Schrift wordt hier op verrassende wijze verklaard. Hij toetst zijn stelling niet alleen aan het boek Exodus, maar ook aan de vroege en latere profeten, het boek Job (‘Job’ is Israël, aldus Van Duin) en de Psalmen. Zowel gewone gemeenteleden als vakgenoten kunnen hem bij zijn zoektocht volgen.

Van Duin was een laatbloeier. In 1989 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een studie over de Psalmen. Samen met zijn promotor Karel Deurloo schreef hij ook een boek over Ruth. Daarna verschenen in bundels en tijdschriften vele bijbels-theologische bijdragen, die stuk voor stuk getuigen van grote belezenheid en kennis.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal