Uitverkocht

Het gezicht van DelftBeschouwingen over het technisch universitair onderwijs en onderzoek op de drempel van een nieuwe eeuw P.J. Idenburg

6,81

Uitverkocht

Door de industriële revolutie en de mechanisering van ons wereldbeeld, die daarop volgde, is de techniek een belangrijke sleutel voor onze cultuur geworden. Toch blijkt steeds duidelijker dat dit mechanische wereldbeeld niet langer representatief is voor de structuur van de westerse economie.

Door de industriële revolutie en de mechanisering van ons wereldbeeld, die daarop volgde, is de techniek een belangrijke sleutel voor onze cultuur geworden. Toch blijkt steeds duidelijker dat dit mechanische wereldbeeld niet langer representatief is voor de structuur van de westerse economie.

In de nieuwe kennismaatschappij moet de kloof tussen menselijke behoeften en technologische mogelijkheden worden gedicht door een integrale en interdisciplinaire aanpak van de vraagstukken van management, bestuur en maatschappij. Daartoe dient deskundigheid op het terrein van de technische wetenschappen te worden gecombineerd met die op het terrein van de gedrags- en maatschappijwetenschappen.

Een dergelijke probleemaanpak stelt eisen aan de invulling van de academische vrijheid. Interdisciplinariteit moet verder worden verankerd in onderwijs- en onderzoeksbeleid van een verantwoordelijke technische universiteit.

De rede ‘Het gezicht van Delft’ werd in verkorte vorm door prof. dr. P.J. Idenburg uitgesproken op 6 november 1998, bij de openbare aanvaarding van het ambt van Hoogleraar Techniek, Bestuur en Management, in het bijzonder de strategische aspecten, en van het decanaat van de Faculteit der Techniek, Bestuur en Management aan de Technische Universiteit Delft.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal