Het Gulden Boekje uit de Nederlandse BestuurskundeSchets der Regeerkunde M.R. Rutgers

16,00

In Het Gulden boekje uit de Nederlandse bestuurskunde is de volledige, gemoderniseerde tekst van de Schets der Regeerkunde van raadspensionaris Laurens Pieter van de Spiegel opgenomen. Hij schreef dit in 1786 als handleiding voor het onderwijs in het besturen.

In Het Gulden boekje uit de Nederlandse bestuurskunde is de volledige, gemoderniseerde tekst van de Schets der Regeerkunde van raadspensionaris Laurens Pieter van de Spiegel opgenomen. Hij schreef dit in 1786 als handleiding voor het onderwijs in het besturen.

Het boekje biedt inzicht in de ideeën van een laatachttiende-eeuwse topbestuurder over de aard en het object van het openbaar bestuur met soms verrassende actuele onderwerpen, zoals normen en waarden, tolerantie, godsdienst en vooral de ‘kerntaken’ van de overheid.

Voorafgaand aan de tekst wordt ingegaan op het betwiste auteurschap van het werk, de politiek-bestuurlijke omstandigheden in de laat-achttiende eeuwse Nederlanden en wordt een beknopte biografie van Van de Spiegel gegeven.

Tenslotte worden de inhoud en aard van Schets der Regeerkunde zelf behandeld. Auteur Mark R. Rutgers is hoogleraar bestuurskunde aan de universiteit Leiden. Zijn onderzoek betreft de aard en inhoud van het denken over het openbaar bestuur en de ontwikkeling van de bestuurskunde als wetenschap.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal