Winkelmand 0
turkije

Het nieuwe Turkije
Europa's naaste buur in perspectief Gürkan Çelik & Thijl Sunier

€19.90

Turkije is vrijwel dagelijks in het nieuws. Ingrijpende veranderingen trekken de aandacht en hebben ook invloed op de relatie met de Europese Unie. In de complexe en gepolariseerde Turkse samenleving hangt alles met alles samen, op een manier die op het eerste gezicht niet eenvoudig te doorgronden is.

Turkije is vrijwel dagelijks in het nieuws. Ingrijpende veranderingen trekken de aandacht en hebben ook invloed op de relatie met de Europese Unie. In de complexe en gepolariseerde Turkse samenleving hangt alles met alles samen, op een manier die op het eerste gezicht niet eenvoudig te doorgronden is.

Deze bundel analyseert Turkije vanuit een veelvoud van perspectieven: politiek en economie, religie en samenleving, kunst en cultuur worden kritisch en helder belicht. Aan bod komen onder andere de relaties van Turkije met Europa en het Midden-Oosten, de visie van de Turkse overheid op Turken in het buitenland, de betekenis van de islam binnen de Turkse politiek, de staat van de Turkse economie, persvrijheid, de rol van de civil society, de verhouding met Koerden en Armeniërs. De verschillende auteurs geven ieder vanuit hun eigen invalshoek inzicht in de verwarrende en soms tegenstrijdige ontwikkelingen in het nieuwe Turkije.

“Een keur van deskundigen belicht vele facetten van Turkije, de Nederlands-Turkse betrekkingen en het belang van Turkije voor Europa. Niet alleen politiek en economie, maar ook sociologie en cultuur komen ruimschoots aan bod. De bundel is onontbeerlijk voor eenieder die deze onderwerpen ter harte gaan.”
Jan-Paul Dirkse, oud-ambassadeur van Nederland in Turkije.

“In nauwgezette beschrijvingen en met kritische noten wordt een dieper inzicht verschaft in Turkse ontwikkelingen.”
Hans Vrind, voorzitter Turkije Tafel van de Sociëteit De Witte.

“’Het Nieuwe Turkije’ is een mooie introductie voor een ieder die de huidige ontwikkelingen in Turkije beter wil begrijpen. Het boek biedt een veelzijdig en actueel inzicht in de transformatie van het tegenwoordige Turkije en bespreekt op een overtuigende manier haar relaties met de Europese Unie en het Midden-Oosten.” Ben Bot, oud-minister Buitenlandse Zaken en oud-ambassadeur in Turkije.

Met bijdragen van:
Bernard (Ben) Bot, Alexander de Groot, Thomas von der Dunk, Jan Jaap de Ruiter, Joost Lagendijk, Lars Anderson, Lily Sprangers, Paul Dekker, Marc Guillet, Froukje Santing, Uğur Ümit Üngör, Hans Theunissen, Sytske Sötemann, Maria Hermanussen, Thijl Sunier, Gürkan Çelik, Ahmet Can, Annemieke Mack.

Subtitel

Europa’s naaste buur in perspectief

Auteur(s)

Gürkan Çelik & Thijl Sunier

ISBN

9789463010191

Jaar

2015

Pagina's

270

Uitvoering

Paperback

Taal

NL

3 reviews voor Het nieuwe Turkije

Karel Steenbrink

Van de twee grote moslimlanden die migranten naar Nederland brachten, komt Marokko maar zelden in het nieuws. Alsof er niet zoveel gebeurt aan de noordwest hoek van Afrika. Maar Turkije is wel en bijna dagelijks in het nieuws. De NTFF, Netherlands Turkish Friendship Foundation (opgericht door Gürkan Çelik die ook eerder de Dialoogacademie, nu Platform INS in Rotterdam is begonnen), gaf daar in hun pand aan de P.C. Hooftstraat te Amsterdam een serie lezingen over, waar dit boek uit is ontstaan. De 17 bijdragen gaan bijna alle over aspecten van de actuele politieke situatie. Alexander Groot trekt grote lijnen in de diplomatieke relaties van 1600 tot nu. Er zijn ook drie bijdragen over literatuur en beeldende kunst, maar de meeste bijdragen gaan over de politieke actualiteit. Jan Jaap de Ruiter en Joost Lagendijk bespreken Erdogan en zijn partij in contrast met de Arabische ‘lente’- landen. Froukje Santing geeft een helder beeld van de wijze waarop de Turkse regering de banden met migranten in Europa aanhaalt. Er is wel geen apart ministerie voor als in Marokko, maar toch een groot ‘Directoraat voor Turken in het Buitenland’. Deze heeft een 80 leden tellende adviesraad, waar vijf in Nederland wonende Turkse Nederlanders lid van zijn. De raad werkt vaak via Diyanet, de godsdienstige organisatie die niet alleen 142 moskeeën en hun imams onder zijn hoede heeft in Nederland, maar ook actief is bij zoiets als een demonstratie tegen een monument voor de Armeense holocaust in Almelo alsook bij de verkiezingen voor het Turkse parlement. Overigens plaatst Santing dit wel in perspectief: sinds 2001 heeft Italië 12 parlementszetels voor ‘Italianen in de diaspora’ en zes in de senaat (95). Thijl Sunier benadrukt dat staat en religie in de 20e eeuw steeds een andere verhouding hebben gehad. Het Kemalisme van Atatürk was dominant tot 1945, maar de stichting van de religieuze Imam-Hatip scholen en de grote trek naar de steden vallen onder Menderes die in 1960 door het leger werd geëxecuteerd. Hij beschrijft ook de verschillen tussen Erbakan (revolte van de oude kleine middenstand) en Erdogan (nieuwe middenklasse). Aan economische achtergronden van sociale en religieuze veranderingen wordt hier veel aandacht gegeven. De NTFF is ontstaan vanuit de Civil Society Organisation van de Hizmet of Gülenisten. Aan deze laatste wordt nauwelijks aandacht gegeven (alleen blz. 102: naast Koerden, Armeniërs, linkse Turken, Alevieten dus nog een nieuwe groep die zich tegen Erdogan keert). Er wordt in bijdragen van Lily Sprangers en Paul Dekker wel sterke de nadruk op gelegd dat deze CSO de basis moeten zijn voor een hervorming van de sociale structuur van Turkije. Ugur Ümit Üngör vraagt aandacht voor de Armeense genocide die hij op een sobere maar heldere manier beschrijft en ziet de positie van de Koerden als een verlengstuk ervan: de weigering om het pluralisme van het oude Ottomaanse rijk in het moderne Turkije op een moderne manier te accepteren. En nog veel meer. Een helder geschreven en actueel boek. – Karel Steenbrink

David Jaramillo Moreno

Turkije wordt belicht vanuit diverse thema’s, zowel politiek, economisch als cultureel, in het licht van zijn geschiedenis en strategische ligging tussen Europa en het Midden-Oosten. Het boek laat een verschuiving zien van grondlegger Mustafa Kemal Atatürks seculiere Turkije in 1923 tot president Recep Tayyip Erdogans Neo-Ottomaanse aspiraties nu. Erdogans Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) is sinds 2002 hét allesbepalende gezicht van Turkije. De bijdragen van de zeventien essayisten belichten hoe het huidige Turkije tot stand is gekomen en hoe het in de wereldpolitiek staat, maar ook hoe Turkije internationaal wordt bezien. De behandelde thema’s zijn tot eind 2015 besproken waardoor de militaire coup van juli 2016, de opgelaaide strijd tegen de PKK sinds februari 2016 en de aanslagen van IS het boek niet hebben gehaald, al zijn de voortekenen daarvan wel aangestipt. Een uitstekend in- en overzicht van een land dat bijna dagelijks in het nieuws is en cruciaal is voor zowel Europa als de regio. Met literatuuroverzicht en register.

David Jaramillo Moreno

Source: http://ebookbit.com/book?k=Het+nieuwe+Turkije&charset=utf-8&lang=nl&isbn=9789463010191&source=sites.google.com#pdf

DOOR CARL STELLWEG

“Turkije is vrijwel dagelijks in het nieuws. Geen wonder. De strapatsen van de Turkse president Erdogan, een krachtig leider die het land veel goeds heeft gebracht maar steeds verder afglijdt naar een destructief despotisme, blijven de aandacht trekken. Daarnaast is er op dit moment de koehandel tussen Ankara en Brussel, met Arabische oorlogsslachtoffers als inzet.

Vanzelfsprekend komt die innige relatie aan bod in de bundel “Het Nieuwe Turkije – Europa’s naaste buur in perspectief”, al heeft het boek nog veel meer te bieden. Inclusief voorwoord, inleiding en slotbeschouwing bevat het 17 stukken van evenzovele deskundigen, variërend van historicus Thomas von der Dunk tot specifieke Turkije-kenners als Marc Guillet en Froukje Santing. Geschiedenis, geopolitiek, economie, persvrijheid, religie, samenleving en kunst en cultuur komen aan bod: een even rijk als evenwichtig palet van doorgaans boeiende, heldere, en niet te lange beschouwingen, zonder meer interessant voor elke geïnteresseerde leek.”

Bron: http://hetgrotemiddenoostenplatform.nl/2016/04/16/turkije-begrijpen-kijk-vooral-ook-naar-de-economie/

Een review toevoegen