Uitverkocht

Het recht van de LogicaVoorwaarden voor een vreedzame samenleving J.F.C. van Velsen

39,90

Uitverkocht

Het recht van de logica is bestemd voor iedereen die serieus genomen wil worden en anderen serieus wil nemen. Het laat zien hoe de samenleving georganiseerd zou moeten worden om te bereiken dat mensen elkaars opvattingen daadwerkelijk respecteren.

Het recht van de logica is bestemd voor iedereen die serieus genomen wil worden en anderen serieus wil nemen. Het laat zien hoe de samenleving georganiseerd zou moeten worden om te bereiken dat mensen elkaars opvattingen daadwerkelijk respecteren.

Het boek is ook bestemd voor iedereen die twijfels heeft over het functioneren van de huidige democratie, en zich afvraagt hoe het beter kan. Het signaleert fundamentele gebreken in recht en staatsinrichting. Het laat zien wat er voor alternatieven zijn, en waarom die een wezenlijke verbetering inhouden.

Geconstateerd wordt dat communicatie afspraken vereist. Die afspraken brengen belangrijke rechten en plichten met zich mee. Deze rechten en plichten worden hier aangeduid als het recht van de logica. Uitgelegd wordt waarom dit recht niet afhangt van de mening van regeringen of parlementen.

Er worden aanbevelingen gedaan die erop gericht zijn om de maatschappelijke afhankelijkheid van geweld geleidelijk te verminderen, en op den duur een vreedzame samenleving te realiseren.

De auteur heeft exacte wetenschappen gedoceerd aan universiteiten in Nederland en Nigeria. Hij heeft gepubliceerd op de gebieden van de natuurkunde, economie, ethiek en recht. Hij werkt op een analyse-afdeling van de rijksoverheid. Daarnaast doet hij onderzoek naar het functioneren van mensen in organisaties. In het bijzonder naar gedragsregels die structureel geweldgebruik kunnen minimaliseren.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal