Hoor het ritselen van de nieuwe dagGeloven in de toekomst Hans en Peter Leeflang

12,50

In deze achtste J.H. van Oosbreelezing wordt betoogd dat de 21e eeuw bovenal om nieuw leiderschap vraagt. Niet van enkelen, maar van eenieder. De nieuwe cultuur van de communicatieve zelfsturing is niet in de eerste plaats op regels maar op gemeenschappelijke waarden gebaseerd. De nieuwe tijd vraagt om het bewustzijn dat er tegelijkertijd verscheidene waarheden, meer manieren van kijken naar de werkelijkheid zijn.

De 21e eeuw vraagt bovenal om nieuw leiderschap. Niet van enkelen, maar van eenieder. De nieuwe cultuur van de communicatieve zelfsturing is niet in de eerste plaats op regels maar op gemeenschappelijke waarden gebaseerd. De nieuwe tijd vraagt om het bewustzijn dat er tegelijkertijd verscheidene waarheden, meer manieren van kijken naar de werkelijkheid zijn. Het vraagt respect voor deze verschillen en het vermogen om daar op een dieper, noem het zielsniveau, bruggen tussen te slaan. Religieuze gemeenschappen, zoals Het Apostolisch Genootschap, zijn wat ons betreft bij uitstek geroepen om die verbindingen tot stand te doen brengen.

De nieuwe tijd vraagt mensen die met hun hart kijken. Als u ons nu zou zeggen dat morgen de wereld zou vergaan, dan zouden wij nu om ons heen kijken naar appels met pitjes en naar kleine opkomende appelboompjes. Als je goed kijkt en luistert, zie je en hoor je de kiemen van morgen en zelfs overmorgen.

Prof. dr. P.S.H. Leeflang (Schiedam 1946) groeide op in Den Haag. Na zijn studie econometrie in Rotterdam vestigde hij zich in Groningen. Aan de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Economische Wetenschappen, is hij als hoogleraar Marktkunde en marktonderzoek werkzaam en vervult hij de Frank M. Bass leerstoel voor marketing. Hij is sinds 1999 lid van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen en publiceerde een reeks van boeken over marketing.

Ir. H. Leeflang (Den Haag 1951) groeide op in Den Haag en woont en werkt daar nog steeds. Hij studeerde aan de Technische Universiteit Delft stedebouwkunde. Na een functie in het kader van stadsvernieuwing in Den Haag vervulde hij vele functies binnen de Rijksdienst. De afgelopen drie jaar heeft hij gewerkt als plv. directeur-generaal ‘Andere overheid’ voor de minister van Bestuurlijke Vernieuwing.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal