Uitverkocht

Hulp aan slachtoffers van seksueel geweldEen inventarisatie en kwaliteitsevaluatie van de behandeling van slachtoffers van seksueel geweld in de GGZ en de vrouwenopvang in Nederland Mechteld Höing, Annegien van Engen, Bernardine Ensink, Paul Vennix, Ine Vanwesenbeeck

29,50

Uitverkocht

Tenminste één op de vijf cliënten in de Geestelijke Gezondheidszorg is het slachtoffer geweest van seksueel misbruik in de jeugd, verkrachting of mishandeling in de partnerrelatie. Psychische klachten als gevolg van seksueel geweld kunnen zeer ernstig en hardnekkig zijn en blijken hulpverleners nog vaak voor problemen te stellen.

Tenminste één op de vijf cliënten in de Geestelijke Gezondheidszorg is het slachtoffer geweest van seksueel misbruik in de jeugd, verkrachting of mishandeling in de partnerrelatie. Psychische klachten als gevolg van seksueel geweld kunnen zeer ernstig en hardnekkig zijn en blijken hulpverleners nog vaak voor problemen te stellen.

Deze studie brengt de omvang, aard en kwaliteit van de hulpverlening aan cliënten met seksueel geweldservaringen in Nederland anno 2002 in kaart. Aan dit onderzoek hebben 219 instellingsmanagers, 194 hulpverleners en 135 cliënten meegewerkt. Zij laten zien dat het om een zeer diverse hulpverleningspraktijk gaat, waarbij het vertrouwen in de behandelaar en diens deskundigheid, de erkenning voor de traumatische ervaringen en institutionele randvoorwaarden van cruciaal belang zijn voor een succesvolle behandeling. De kwantitatieve onderzoeksgegevens en een uitgebreide internationale literatuurstudie naar effectieve behandelingen sluiten aan bij discussies in het veld rondom vragen als ‘wel of niet openleggen?’ en ‘wel of geen verdwenen herinneringen naar boven halen?’ De bestaande zorgprogramma’s voor slachtoffers van seksueel geweld worden kritisch onder de loep genomen. Bevat een uitgebreide literatuurlijst.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal