In de strijd nabijNederlandse aalmoezeniers in militaire missies Bart van Dijk

29,90

Bart van Dijk onderzoekt in dit boek de wijze waarop aalmoezeniers bij de krijgsmacht hun professionele en gelovige identiteit beleven, met name in het licht van hun deelname aan militaire vredesoperaties. Aalmoezeniers nemen deel aan zowel de wereld van de kerk als die van de krijgsmacht. Zij zijn dicht betrokken bij, en nemen, met name tijdens vredesoperaties, maximaal deel aan het leven van de militairen van hun eenheid en delen lief en leed met hen. Ze zijn ‘in de strijd nabij’.

“In de strijd nabij” is de weerslag van een onderzoek van Bart van Dijk naar de wijze waarop aalmoezeniers bij de krijgsmacht hun professionele en gelovige identiteit beleven, met name in het licht van hun deelname aan militaire vredesoperaties. Aalmoezeniers nemen deel aan zowel de wereld van de kerk als die van de krijgsmacht. Zij zijn dicht betrokken op, en nemen, met name tijdens vredesoperaties, maximaal deel aan het leven van de militairen van hun eenheid en delen lief en leed met hen. Hoe beleven zij hun professionele rol, en hoe ervaren zij hun deelname aan militaire vredesoperaties? Hoe ervaren zij hun verhouding tot God in het algemeen, maar ook in het licht van hun deelname aan vredesoperaties? Hoe ervaren zij de wijze waarop de vredesopdracht van de kerk zich verhoudt tot hun zending om werkzaam te zijn binnen een geweldsorganisatie?

Dit boek schetst een portret van de aalmoezenier die werkzaam is bij de krijgsmacht. Het stelt de vraag centraal hoe aalmoezeniers bij de krijgsmacht hun gelovige en professionele identiteit zien, en dan met name in het licht van hun deelname aan militaire vredesoperaties. Uit dit onderzoek komt naar voren dat ‘nabijheid’ als kernbegrip van de aalmoezenier bij de krijgsmacht gezien kan worden. In de beschrijving van hun werk- en geloofsbeleving staat dit begrip centraal en het blijkt een integraal onderdeel te zijn van hun pastorale houding en Godsbeeld.

Allereerst toont zich nabijheid als betrokkenheid bij de krijgsmacht en krijgsmacht-cultuur. Deze nabijheid is deels te verklaren als een sociologisch herkenbare aanpassing aan de groep waarin zij zich bevinden, het aannemen van de ‘kleur’ van het krijgsmachtdeel: het overnemen van een deel van de waarden van de eenheid, de wijze van omgaan met elkaar, en de humor.

Dit is echter maar een deel van de verklaring. De nabijheid van de aalmoezenier is ook een professionele keuze, zowel in organisatorische als in persoonlijk professionele zin. Aalmoezeniers werken voornamelijk solistisch binnen een professionele geweldsorganisatie, waar hiërarchie, maar ook groepscohesie en kameraadschappelijkheid, zeer belangrijk geacht worden. De krijgsmacht is een totale institutie, waarbij de werknemers sterk op elkaar gericht zijn en een scherpe grens bestaat tussen de wereld binnen de krijgsmacht en de rest.

Om in een werkomgeving als deze vertrouwensrelaties op te bouwen is het van belang om deel uit te maken van de organisatie, en zo min mogelijk afstand te scheppen. Daarom dragen aalmoezeniers in de regel het uniform van hun eenheid en besteden zij veel aandacht aan wat binnen de dienst ‘belangeloze aanwezigheid’ wordt genoemd, of presentie.

Deze keuze vraagt om een bijpassende pastorale betrokkenheid en pastorale houding. Nabijheid is hier een pastorale beschikbaarheid en laagdrempelige aanwezigheid, gericht op een zo groot mogelijk pastoraal bereik. Hierbij is onafhankelijkheid van groot belang, het vermogen om los van rangen en militaire bevelsvoering ruimte te bieden voor zorg en begeleiding aan elke militair.

Bart van Dijk was jarenlang vlootaalmoezenier bij de Koninklijke marine en werk nu als vormingswerker op Huize Beukbergen, het centrum van de Diensten Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie.

“In de strijd nabij” is het vierde deel van de tweetalige reeks RELIGIE EN VEILIGHEID. De reeks hanteert een overkoepelende vraagstelling: (1) wat is de levensbeschouwelijke betekenis van oorlog en vrede, en (2) hoe is de relatie tussen ontwikkelingen in de politiek-morele context, in de culturele context en in de religieuze context te duiden met het oog op de ontwikkelingen in de begeleiding van mensen, in het bijzonder in de geestelijke verzorging? De overkoepelende optiek van de reeks is de relevantie van een aantal ontwikkelingen op deelterreinen van de geestelijke verzorging. Eerder verschenen in deze reeks Religie in conflict, Weg van geweld en Rechtvaardige oorlog – Rechtvaardige vrede. Bekijk hier alle delen van de reeks Religie&Veiligheid.

 

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “In de strijd nabij” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere suggesties…