Informatiegebruik door lezers Suzanne Kelderman, Susanne Janssen

16,00

Hoe informeren lezers zich over het actuele boekenaanbod en welke rol spelen de sociale omgeving, de media, boekhandel, bibliotheek en internet in het proces van boekkeuze? Deze en verwante vragen staan centraal in dit boek, het biedt een overzicht van de verschillende onderzoeken die tot dusver naar de informatieverwerving van lezers zijn gedaan.

Hoe informeren lezers zich over het actuele boekenaanbod en welke rol spelen de sociale omgeving, de media, boekhandel, bibliotheek en internet in het proces van boekkeuze? Deze en verwante vragen staan centraal in dit boek, het biedt een overzicht van de verschillende onderzoeken die tot dusver naar de informatieverwerving van lezers zijn gedaan.

Op punten verschillen deze onderzoeken sterk, maar er zijn ook overeenkomsten. Zo blijkt uit de ervaring van de lezer essentieel, almede de aanwijzing op het boek, zoals titel of flaptekst. Uit veel onderzoeken blijkt dat boekhandel en bibliotheek belangrijke informatiebronnen zijn. Daarbij gaat het er vooral om dat lezers de gelegenheid hebben om zelf de boeken in te kijken en niet zozeer de informatie van displaytafels, catalogi of personeel.

Veel onderzoekers gaan er vanuit dat de keuze uit het enorme aanbod ingewikkeld is. Belangrijke elementen zijn: kennis van het aanbod, leeservaring, ervaring met informatiebronnen en het genre. Zo gaat het lezen van literatuur gepaard met een grotere vertrouwdheid en expertise dan het lezen van andere soorten boeken. Leeservaring bepaalt voor een groot deel hoe lezers met de beschikbare informatie omgaan. Daarnaast hebben leesmotieven en genrevoorkeuren veel invloed op het verwerven van informatie. In de media krijgen literaire boeken veel meer aandacht dan andere genres. Het verwerven van informatie is van belang om het juiste boek binnen een bepaald genre te vinden. Welke informatie lezers gebruiken hangt ook af van de hoeveelheid en aard van de beschikbare informatie.

De keuze voor een bepaald verwervingskanaal is een derde invloedsfactor. Lezers die naar de bibliotheek gaan komen met andere informatie in boekhandelbezoekers. Op zijn beurt lijkt het gebruik van specifieke verwervingskanalen weer nauw verbonden met de genrevoorkeuren van de lezers.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal