InnovatiepolitiekEen reconstructie van het innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken van 1976 tot en met 2010 Evert-Jan Velzing

29,95

Beleid is zelden het resultaat van rationele overwegingen. Dat geldt ook voor het innovatiebeleid dat het ministerie van Economische Zaken van 1976 tot en met 2010 voerde. Evert-Jan Velzing reconstrueert in ‘Innovatiepolitiek’ het innovatiebeleid dan ook vanuit drie perspectieven. Hij vult het rationele perspectief aan met een analyse over de invloed van de organisatie zelf en van de betrokken externe belanghebbenden. ‘Innovatiepolitiek’ geeft de lezer zodoende helder inzicht in het verloop van deze boeiende geschiedenis.

Door verschillende perspectieven te hanteren zijn de ontwikkelingen beter te begrijpen en is het mogelijk om in zeven hoofdlijnen duidelijke conclusies te trekken. Velzing concludeert dat moet worden ingezet op een permanent en gefundeerd innovatiebeleid.

Van 2002 tot eind 2007 studeerde Evert-Jan Velzing Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. Hij deed in Brussel onderzoek naar onderzoeks- en innovatiebeleid, werkte bij het Innovatieplatform en – na een intermezzo in Centraal Amerika – als adviseur bij het onderzoeks- en adviesbureau Dialogic. Bij de Universiteit van Amsterdam deed hij van 2009-2013 een promotieonderzoek naar innovatiebeleid.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal