Uitverkocht

Integriteitsbeleid van de Nederlandse politie Terry Lamboo

37,50

Uitverkocht

Integriteit is juist voor de politie – als handhaver van wetten, regels en normen – van wezenlijk belang. Maar wat wordt er bedoeld met politiële integriteit? Met welke instrumenten kan integriteit worden bevorderd? En wanneer is een integriteitsbeleid effectief? Dit boek geeft hierop een antwoord en presenteert op basis van een normatief kader de eisen waaraan een effectief integriteitsbeleid moet voldoen.

Integriteit is juist voor de politie – als handhaver van wetten, regels en normen – van wezenlijk belang. Maar wat wordt er bedoeld met politiële integriteit? Met welke instrumenten kan integriteit worden bevorderd? En wanneer is een integriteitsbeleid effectief? Dit boek geeft hierop een antwoord en presenteert op basis van een normatief kader de eisen waaraan een effectief integriteitsbeleid moet voldoen.

Het boek laat zien hoe de aandacht voor integriteit en integriteitsbeleid vorm heeft gekregen in de praktijk. Hiervoor zijn niet alleen documenten bestudeerd, maar zijn binnen de politiekorpsen Amsterdam-Amstelland, Fryslân en Limburg-Noord gesprekken gevoerd met vele korpsleden: van agent tot korpschef.

Korpsleden blijken het belang van integriteit voor de politie te herkennen. Wel verschillen de korpsen in de mate waarin de korpsleiding en overige leidinggevenden aandacht besteden aan integriteit. Ook blijkt dat korpsleden vaak verschillend denken over en reageren op de diverse beleidsinstrumenten zoals de omgang met klachten, interne onderzoeken, en ongewenste omgangsvormen, de regelingen voor nevenwerkzaamheden en geschenken, en de voorlichting over integriteit. Dat ligt niet zozeer aan de inhoud van het beleid; de uitvoering op de werkvloer blijkt doorslaggevend.

Terry Lamboo was als onderzoekerster verbonden aan de onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur van de afdeling Bestuur & Organisatie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is ze werkzaam als senior beleidsadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij blijft als research-fellow verbonden aan de genoemde onderzoeksgroep.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal