Uitverkocht

Interactief watermanagement in grensoverschrijdende riviersystemen Jacko van Ast

44,70

Uitverkocht

In Interactief Watermanagement wordt de stand van zaken in het beleid en beheer van het zoete water uiteengezet. Naast een grondige probleemverkenning bevat het een analyse van de historische ontwikkeling van het waterbeheer. Ruime aandacht wordt besteed aan mogelijke oplossingen, waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij de ervaringen in diverse internationale stroomgebieden. De lessen die hieruit kunnen worden getrokken zijn toegepast op het door Nederland, België en Frankrijk gedeelde riviersysteem de Schelde.

Wateroverlast, overstromingen, droogte en waterschaarste hebben veel met elkaar te maken. Ze zijn vaak het gevolg van menselijk handelen. Door de toename van menselijke activiteiten worden de problemen in de komende jaren steeds nijpender. Tenzij de mensheid in staat blijkt te zijn haar primaire levensbron zoet water verstandig te beheren. Welke mogelijkheden zijn daarbij voorhanden? Hoe dient modern duurzaam watermanagement er uit te zien? Wat betekent dit voor de samenwerking in grensoverschrijdende stroomgebieden van grote rivieren?

In Interactief Watermanagement wordt de stand van zaken in het beleid en beheer van het zoete water uiteengezet. Naast een grondige probleemverkenning bevat het een analyse van de historische ontwikkeling van het waterbeheer. Ruime aandacht wordt besteed aan mogelijke oplossingen, waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij de ervaringen in diverse internationale stroomgebieden. De lessen die hieruit kunnen worden getrokken zijn toegepast op het door Nederland, België en Frankrijk gedeelde riviersysteem de Schelde.

Dit boek is van belang voor iedereen die op de hoogte wil zijn van recente ontwikkelingen in het waterbeleid en waterbeheer. Vanwege het multidisciplinaire karakter is gekozen voor een benadering die bij de lezer geen technische of andere vakkennis veronderstelt. Het vormt de weerslag van een studie die aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werd uitgevoerd onder auspiciën van Prof. dr. H.L.F. Saeijs en Prof. dr. W.A. Hafkamp.

De auteur is verbonden aan het Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde te Rotterdam, waar hij doceert in multidisciplinaire vakgebieden als milieukunde, waterbeheer en ontwikkelingsproblematiek.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal