Interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging (OpenAccess)Theorie en casuïstiek Anke I. Liefbroer, Hans Alma, Pieter Coppens (Red.)

0,00

De bundel belicht hoe geestelijk verzorgers levensbeschouwelijke diversiteit navigeren door interlevensbeschouwelijke competenties te ontwikkelen, gebruikmakend van theorie, praktijkvoorbeelden en reflectie. Het verkent de rol van eigen levensbeschouwing in cliëntbegeleiding en methodes voor effectieve gespreksvoering. Bedoeld voor studenten en ervaren verzorgers, biedt het handvatten voor professionele ontwikkeling binnen een veelkleurige levensbeschouwelijke context.

Geestelijk verzorgers komen op de werkvloer volop in aanraking met levensbeschouwelijke diversiteit. In hun dagelijkse praktijk ontmoeten zij cliënten, patiënten en andere gesprekspartners die soms op heel andere wijze dan zijzelf in het leven staan. Omgaan met deze diversiteit vraagt om interlevensbeschouwelijke competentie. Met behulp van theorie, methoden en casuïstiek laat deze bundel zien hoe geestelijk verzorgers zich interlevensbeschouwelijke competentie eigen kunnen maken.

In het eerste deel van deze bundel bespreken de auteurs theoretische en methodische aspecten van interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging. Tegen de achtergrond van de levensbeschouwelijke ontwikkelingen in Nederland verkennen zij wat de huidige context van geestelijk verzorgers vraagt en wat de specifieke inhoud, doelbepaling en gespreksmethode van geestelijke verzorging is. In het tweede deel van de bundel wordt verkend hoe geestelijk verzorgers, werkend vanuit een eigen levensbeschouwelijk perspectief, invulling (kunnen) geven aan interlevensbeschouwelijke ontmoetingen. Welke rol speelt de levensbeschouwing van de geestelijk verzorger in de wijze waarop de cliënt wordt begeleid? En welke methode(n) gebruikt de geestelijk verzorger om de begeleiding vorm te geven? Geestelijk verzorgers, docenten en onderzoekers buigen zich over deze vragen vanuit boeddhistisch, christelijk, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, ongebonden en intercultureel perspectief.

Deze bundel is geschikt voor studenten die in opleiding zijn tot geestelijk verzorger en zich de beginselen van geestelijke verzorging in een levensbeschouwelijk diverse context eigen willen maken. Tegelijk biedt het verdieping aan geestelijk verzorgers die al langer werkzaam zijn in de praktijk en hun eigen interlevensbeschouwelijke competentie willen (door)ontwikkelen. Met behulp van reflectievragen bij ieder hoofdstuk zet deze bundel de lezer aan zich de aangeboden stof eigen te maken.

Dr. Anke I. Liefbroer is universitair hoofddocent Godsdienstpsychologie en Geestelijke verzorging aan de School of Catholic Theology van Tilburg University. Zij is gepromoveerd aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Interfaith spiritual care’, waarin de empirische bestudering van interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging centraal stond.

Prof.dr. Hans A. Alma is hoogleraar Geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de rol van verbeelding in zingeving en levensbeschouwing, en op de ontwikkeling van religieus humanisme in relatie tot hedendaagse samenlevingsvragen.

Dr. Pieter Coppens is universitair hoofddocent Islam aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en gespecialiseerd in de islamitische intellectuele en cultuurgeschiedenis. Hij doceert de islam-gerelateerde vakken in de master Spiritual Care waarbij hij studenten bewust maakt van de interlevensbeschouwelijke context van hun toekomstige werkveld.

Dit boek levert belangrijke bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied van de geestelijke verzorging waarbij zowel de levensbeschouwelijke eigenheid als het interlevensbeschouwelijk werken voluit tot hun recht komen. Daarmee wordt een vruchteloze patstelling in een vaak te principiële discussie doorbroken en kan echt gebouwd worden aan een beeld van geestelijke verzorging dat past in onze levensbeschouwelijk veelkleurige samenleving.” Prof.dr. R. Ruard Ganzevoort, voormalig hoogleraar Praktische Theologie en decaan aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bekijk meer titels over geestelijke verzorging van het Universitair Centrum Geestelijke Verzorging (UCGV)

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Uitvoering

Pagina's

Jaar

Taal

OpenAccess

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging (OpenAccess)” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere suggesties…