Intra & Extra Murosverkenningen Walter Thys

30,00

Walter Thys (1924) is emeritus hoogleraar in de neerlandistiek aan de Université Charles de Gaulle-Lille III en in de vergelijkende letterkunde aan de Universiteit Gent. Zijn jarenlange belangstelling betreft vooral de culturele en meer bepaald de literaire wisselwerking tussen de Nederlanden en de hen omringende taalgebieden. Voor deze bundel verzamelde hij artikelen die hij in de loop der jaren heeft gepubliceerd. De opstellen behandelen een keur van onderwerpen en personen, waaronder de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.

Walter Thys (1924) is emeritus hoogleraar in de neerlandistiek aan de Université Charles de Gaulle-Lille III en in de vergelijkende letterkunde aan de Universiteit Gent. Zijn jarenlange belangstelling betreft vooral de culturele en meer bepaald de literaire wisselwerking tussen de Nederlanden en de hen omringende taalgebieden. Daaruit is tevens een op de praktijk gerichte bedrijvigheid ontstaan, nl. zijn zorg voor het onderwijs van de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten. Deze vond haar bekroning in de sedert 1961 gehouden driejaarlijkse ”Colloquia Neerlandica” en in de oprichting, in 1970, van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.

Onder de titel Gebildeter Vagant (Amsterdam/Leipzig, 2000) verscheen van zijn hand een uitgebreide bronnenverzameling met betrekking tot het leven en werk van André Jolles en daarop volgde een verzameling Duitse brieven van Herman Nohl over Vlaanderen in W.O.I (Ein Landsturmmann im Himmel. Leipzig 2005). Binnenkort verschijnt zijn Nederlandse vertaling van het morfologisch werk Einfache Formen (1930, 2006) van André Jolles.

Voor de bundel INTRA & EXTRA MUROS verzamelde hij artikelen die hij in de loop der jaren heeft gepubliceerd. De opstellen behandelen een keur van onderwerpen en personen, waaronder de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde en de vergelijkende literatuurwetenschap, alsmede verschillende auteurs en letterkundigen (Gezelle, Huizinga, Jolles, Verwey, Vondel, en anderen).

Inhoudsopgave

1. Aus dem Leben und Werk von André Jolles (1874–1946)

2. Vergelijkende literatuurstudie in de Verenigde Staten van Amerika

3. La culture néerlandaise à la fin du XIXe siècle dans ses rapports avec l’étranger

4. Minderaa en Vlaanderen

5. De letteren: gemeenschappelijke kenmerken en wederzijdse beïnvloeding in de Nederlanden

6. High Points in Netherlandic Literature

7. Socialistes et esthètes: un débat héroïque en Hollande à l’occasion du couronnement d’un Tsar

8. Jacob Marius Jalink, Druten 27 april 1895 – ‘s-Gravenhage 12 september 1971

9. Huizinga en de beweging van negentig

10. Albert Verwey in Amerika. Een nabeschouwing

11. Vingt-cinq ans d’études néerlandaises à l’Université de Lille

12. Camille Evariste Lucien Looten

13. Neerlandistiek “extra muros”

14. The Image of America in Dutch Literature

15. Die Pflege der allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft in Belgien und den Niederlanden

16. Vondel in Franse vertaling

17. Vondel op het Frans toneel

18. L’OEuvre de Vondel devant le tribunal des comparatistes

19. Kruisverhoor van Breyten Breytenbach

20. De brief van Hugo Verriest aan Longfellow

21. La Littérature néerlandaise

22. Les gueux étaient-ils des Goths?

23. Waarom Huizinga en Jolles in 1933 uit elkaar gingen. Een scenario

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal