Kies het levenEen dialoog Arnold Toynbee & Daisaku Ikeda

34,50

Tussen 1971 en 1974 hebben professor Arnold Toynbee en Daisaku Ikeda, president van de Soka Gakkai Internationaal, vele kernvragen die de hedendaagse mens zowel in het oosten als in het westen bezighouden, bediscussieerd. In de gesprekken die in dit boek zijn opgetekend stellen deze twee markante persoonlijkheden alle facetten van het bestaan van de mens aan de orde: zowel persoonlijke als sociale, politieke en internationale, filosofische en religieuze aspecten.

Arnold Toynbee, CH, overleed in oktober 1975 op 86-jarige leeftijd. “Een internationale wijsgeer”, werd hij in het tijdschrift Time genoemd, “zoals Einstein, Schweitzer en Bertrand Russell”. Daisaku Ikeda is president van de Soka Gakkai Internationaal, een boeddhistische lekenorganisatie met ca. twaalf miljoen leden; hij zet zich in voor het bevorderen van onderwijs, cultuur en vrede.Tussen 1971 en 1974 hebben Toynbee en Ikeda vele kernvragen die de hedendaagse mens zowel in het oosten als in het westen bezighouden, bediscussieerd. Zij wisselden schriftelijke vragen en antwoorden uit, en voerden gesprekken die werden opgenomen en vervolgens door Richard L. Gage voor publicatie gereed werden gemaakt.

Professor Toynbee reviseerde de tekst van het boek en verleende zijn goedkeuring aan publicatie, voordat hij voor de laatste keer door ziekte werd getroffen. In hun gesprekken stellen deze twee markante persoonlijkheden alle facetten van het bestaan van de mens aan de orde: zowel persoonlijke als sociale, politieke en internationale, filosofische en religieuze aspecten. De onderwerpen lopen uiteen van individuele vraagstukken zoals zelfmoord en euthanasie, tot de grote wereldvraagstukken die voortvloeien uit de groei van de wereldbevolking, de milieuvervuiling en de oprakende natuurlijke hulpbronnen. Hun zoektocht is niet zozeer gericht op abstracte antwoorden als wel op de betekenis van deze ontwikkelingen voor de individuele mens. Zij stellen zo de diepere vraag aan de orde: zal de mensheid ervoor kiezen zijn voortbestaan veilig te stellen door middel van een menselijke revolutie in denken en ethische waarden?

Behalve deze actuele vraagstukken stellen zij ook andere, permanente, vragen aan de orde aangaande de aard van de mens en zijn relatie met andere levende wezens, met de natuur en het universum. In deze dialoog aanvaarden Toynbee en Ikeda het feit dat het voortbestaan van de mensheid wordt bedreigd door het vermogen van de mens om zijn natuurlijke omgeving te vernietigen, en door de onevenwichtige relatie tussen zijn morele onvolwassenheid en zijn technisch vernuft. Zij geloven echter dat de door de mens veroorzaakte problemen ook door hem zelf kunnen worden opgelost, en leggen een optimistische nadruk op de fundamentele eenheid van de mensheid en het universum.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal