Uitverkocht

Kijk op waterveiligheid Herman van der Most, Sten de Wit, Bertien Broekhans, Wietske Roos

27,50

Uitverkocht

Nederland is heel goed beschermd tegen overstromingen. De Nederlandse burger heeft dan ook veel vertrouwen in de waterkeringen en maakt zich weinig zorgen. Maar hoe klein de kans ook is, een overstroming is nooit geheel uit te sluiten. Er is dan ook een groeiende aandacht voor het beperken van de gevolgen van een overstroming. Dit boek verkent in een tiental essays verschillende aspecten van het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor nieuwe inzichten – vanuit het PROmO-project – ten aanzien van de perceptie en communicatie van risico’s van overstromingen.

Het nieuwe waterveiligheidsbeleid gaat uit van een risicobenadering. Zo’n ontwikkeling roept nieuwe vragen op. Hoe verhouden zich de voor- en nadelen van een meerlaags veiligheidsbeleid? Wat is de risicoperceptie van de burger? Weet de burger wat hij moet doen als zich onverhoopt een overstroming voordoet? Is hij ook van plan om zelf maatregelen te nemen of ziet hij dat als een taak van de overheid?

Dit boek is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Andere suggesties…