Uitverkocht

Koppelen met waterSamenwerking en samenhang in het stedelijk waterbeheer M. van Eeten, H. de Bruijn, H. van der Voort, E. van Bueren

9,09

Uitverkocht

Dit boek vormt een handleiding voor waterbeheerders in afwegingsprocessen. Naar aanleiding van zes case studies worden strategische aanbevelingen gegeven over de vraag hoe in deze processen koppelingen effectiever tot stand kunnen worden gebracht.

Besluitvorming over de inrichting van een stedelijk gebied is vaak een ontmoeting tussen een groot aantal uiteenlopende belangen. De rol van water bij stedelijke vraagstukken wordt steeds meer erkend. Parallel aan deze toenemende erkenning nemen waterbeheerders actiever deel aan afwegingsprocessen rondom stedelijke inrichting.

Waterbeheerders moeten in de besluitvormingsprocessen over de inrichting van stedelijk gebied de koppeling maken tussen hun eigen kennis en plannen en die van organisaties verantwoordelijk voor bijvoorbeeld milieu en ruimtelijke ordening. Stedelijk waterbeheer krijgt in toenemende mate vorm via zulke koppelingen.

Dit boek vormt een handleiding voor waterbeheerders in afwegingsprocessen. Naar aanleiding van zes case studies worden strategische aanbevelingen gegeven over de vraag hoe in deze processen koppelingen effectiever tot stand kunnen worden gebracht.

De auteurs waren ten tijde van de publicatie allen verbonden aan het DIOC-DGO (Delfts Interfacultair Onderzoekscentrum Duurzaam Gebouwde Omgeving) van de Technische Universiteit Delft dat in een vijfjarig programma onder de titel ‘De Ecologische Stad’ grensverleggend en innovatief onderzoek heeft verricht naar een duurzame en leefbare omgeving.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal