Uitverkocht

Koppeling in uitvoeringEen verkennende studie naar de betekenis van het koppelen van persoonsgegevens door uitvoerende overheidsorganisaties voor de positie van de burger als cliënt van de overheid Hein van Duivenboden

31,34

Uitverkocht

In dit boek wordt onderzocht welke implicaties de toenemende integratie van informatiesystemen heeft voor uitvoeringsprocessen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de vraag welke betekenis het koppelen van persoonsgegevens heeft voor positie van de burger als cliënt van de overheid.

In toenemende mate integreren uitvoerende overheidsorganisaties hun informatiesystemen met die van andere organisaties, met als doel de uitvoering van beleid beter af te stemmen op ontwikkelingen in de praktijk. Integratie van informatiesystemen kan een eerste stap zijn op weg naar een nog relatief weinig toegepaste benadering van beleidsuitvoering: de ketenbenadering.

Koppeling van persoonsgegevens is één van de instrumenten om deze benadering in de praktijk te brengen. Met gegevenskoppeling kan betere informatie en kennis worden gegenereerd over de doelgroep van uitvoerende overheidsorganisaties: de burgers, als cliënten van de overheid.

In dit boek wordt onderzocht welke implicaties de toenemende integratie van informatiesystemen heeft voor uitvoeringsprocessen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de vraag welke betekenis het koppelen van persoonsgegevens heeft voor positie van de burger als cliënt van de overheid.

Daartoe zijn casestudies uitgevoerd bij organisaties in de sociale-zekerheidssector en bij de rijksdienst voor het wegverkeer. Bij vergelijkbare uitvoeringsorganisaties in Zweden en Australië is nader onderzoek verricht. Geconcludeerd wordt dat integratie van informatiesystemen en koppeling van persoonsgegevens kunnen leiden tot concrete verbeteringen van de dienstverlening aan de burger. Voorwaarde daarvoor is wel dat op politiek-bestuurlijk niveau structureel aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie om uitvoeringsprocessen te verbeteren.

Hein van Duivenboden is als lid van de onderzoeksgroep Informatisering in het openbaar bestuur verbonden geweest aan de sectie Bestuurskunde van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. Momenteel is hij werkzaam als manager adviesgroep Elektronische Overheid van Cap Gemini.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal