Uitverkocht

Kwaliteit van informatie en informatiesystemen binnen het bankwezen Gerrit Jan van den Brink

48,00

Uitverkocht

Een hulpmiddel om een management-informatiesysteem bij banken verder te ontwikkelen.

Het lijkt wellicht overbodig om na de komst en de implementatie van ISO kwaliteitsnormen het onderwerp kwaliteit van informatie nog eens op te nemen en nader te onderzoeken. De werkelijkheid is echter anders: de huidige aanpak richt zich veelal direct op de kwaliteit van de informatiesystemen zonder daarbij de managementinformatie die uit deze systemen resulteert als referentie te gebruiken. Daardoor kan het gebeuren, dat een systeem geheel aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, maar dat een gebruiker daarmee niet tevreden is.

In dit boek is een poging gedaan om de kwaliteitscriteria voor managementinformatie af te leiden en daarna te bezien wat de invloed van deze criteria is op de kwaliteitseisen van informatiesystemen.

De genoemde opzet kan bijdragen tot een betere en efficiënte ontwikkeling van bancaire systemen, waarbij de gebruikerstevredenheid op de voorgrond staat. Een beschrijving van de management-informatiebehoeften binnen het bankwezen in dit boek kan een hulpmiddel zijn om een management-informatiesysteem op te zetten of verder te ontwikkelen.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal