LeerklimaatDe culturele dimensie van leren in organisaties Mirjam Baars- van Moorsel

24,99

Leren en opleiden op de werkplek staat recent sterk in de belangstelling. Velen wijzen er op dat het op een werkplek heersende leerklimaat belangrijke invloed uitoefent op het leren van medewerkers. Onduidelijk is echter waar dit leerklimaat naar verwijst. Heeft het leerklimaat betrekking op de leermogelijkheden op de werkplek? Of verwijst het naar de op een werkplek heersende cultuur ten aanzien van leren?

Leren en opleiden op de werkplek staat recent sterk in de belangstelling. Velen wijzen er op dat het op een werkplek heersende leerklimaat belangrijke invloed uitoefent op het leren van medewerkers. Onduidelijk is echter waar dit leerklimaat naar verwijst. Heeft het leerklimaat betrekking op de leermogelijkheden op de werkplek? Of verwijst het naar de op een werkplek heersende cultuur ten aanzien van leren?

Leerklimaat: de culturele dimensie van leren in organisaties levert een bijdrage aan het verhelderen van het begrip leerklimaat. Hiertoe is eerst in kaart gebracht welke leerklimaatopvattingen in de opleidingskundige literatuur kunnen worden onderscheiden. Eveneens is geanalyseerd welke leerklimaatopvattingen ten grondslag liggen aan bestaande leerklimaatinstrumenten. Geconcludeerd is dat de leernetwerkbenadering goede aanknopingspunten biedt voor het conceptualiseren van het begrip leerklimaat.

Vervolgens is onderzocht welke dimensies van leerklimaat men kan onderscheiden. Hiertoe is een uitgebreid literatuuronderzoek verricht en zijn case studies uitgevoerd binnen drie productiebedrijven. Op basis hiervan zijn vijf dimensies van leerklimaat onderscheiden.

Het boek is geschreven voor opleidingsdeskundigen, organisatiewetenschappers, managers, organisatieadviseurs en studenten die zich uit hoofde van hun functie of opleiding bezighouden met leren en opleiden in bedrijven.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal