Leesbevordering door ouders, bibliotheek en school Gerbert Kraaykamp

18,00

In hoeverre werpt de inspanning van ouders, bibliotheken en middelbare scholen vruchten af om jongeren in contact te brengen met lezen?

In hoeverre werpt de inspanning van ouders, bibliotheken en middelbare scholen vruchten af om jongeren in contact te brengen met lezen?

Effectieve leesbevordering heeft alleen kans van slagen als er sprake is van intensief en herhaald contact in een sociale omgeving die als belangrijk wordt ervaren. Drie instituties voldoen aan die voorwaarden: het gezin, de openbare bibliotheek en de middelbare school. Welke gezinsomstandigheden zijn van belang? Wat is de betekenis van het boekenbezit van openbare bibliotheken en wat is de rol van lesprogramma´s op middelbare scholen?

Ouders, bibliotheken en scholen blijken alle onmisbaar bij de bevordering van de culturele competentie van jongeren in Nederland. De verschillen zijn niet dusdanig dat er één over de hele linie als meest effectief kan worden aangewezen. Ze werken eerder aanvullend dan concurrerend. Zo maken ouders die hun kinderen liefde voor lezen willen bijbrengen dankbaar gebruik van de bibliotheken in Nederland. De bibliotheken zijn op hun beurt weer afhankelijk van scholen die leerlingen aanraden er boeken te lenen en informatie te zoeken.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal