Leidinggeven in processen van co-evolutieOver de co-evolutie van beleidsvoorkeuren binnen het Deltaprogramma Ytsen Deelstra

38,00

De aanpassing van onze maatschappij aan nieuwe omstandigheden als gevolg van klimaatverandering vergt de inzet van velen in het domein van water en ruimte. Leiders van publieke organisaties actief in beide domeinen zijn voor hun succes afhankelijk van elkaar en van de acties van burgers, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit onderzoek betreft de vraag welke vormen van leiderschap bijdragen aan het gelijkgericht maken van de ingrepen die verschillende partijen willen doen in het kader van een gezamenlijk programma. De samenwerking in het Deltaprogramma vormt de centrale casus van deze studie.

In het Nederlandse Deltaprogramma wordt getracht een dusdanige samenwerking tussen partijen te bewerkstelligen dat tot het jaar 2100 is voorzien in de bescherming tegen overstromingen en dat de zoetwatervoorziening in Nederland is zekergesteld. In het onderzoek is nagegaan hoe leiders in het Deltaprogramma het proces beïnvloeden waarin de richting wordt bepaald van de te realiseren ingrepen.

Het onderzoek heeft aanvullende theoretische inzichten opgeleverd over de toepassing van Complexity Leadership Theory in de context van het managen van grote door publieke partijen gedomineerde programma’s. Dit boek is daarmee interessant voor zowel wetenschappers als voor managers die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van vormen van samenwerking gericht op effectieve ingrepen in complexe fysieke systemen.

Ytsen Deelstra (1977) studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna werkte hij jaren als adviseur bij RoyalHaskoningDHV. Hij werkte mee aan de ontwikkeling van de Mastercircle, een methode om publieke managers effectiever te maken in de wijze waarop zij met complexiteit rondom hun project of programma omgaan. Ytsen werkt vanaf begin 2014 bij Wing Process Consultancy in Wageningen.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal