Lekker lezenOver het belang van leesmotivatie Eliane Segers & Roel van Steensel (red.)

24,50

Leesbevordering staat of valt bij leesmotivatie. Deze bundel biedt inspiratie om kinderen en jongeren aan het lezen te krijgen en te houden. Aan de hand van de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek geven verschillende auteurs een inkijkje in hoe leesmotivatie het beste kan worden gestimuleerd. In achttien artikelen wordt het begrip leesmotivatie onder de loep genomen. Wat is leesmotivatie precies? Hoe ziet de leesmotivatie van de huidige generatie kinderen en jongeren eruit? Welke redenen hebben jongeren om wel of niet te lezen? En aan welke kenmerken voldoet motiverend literatuuronderwijs?

Leesbevordering staat of valt bij leesmotivatie. Een kind dat graag leest, leest meer en beter en grijpt daardoor ook in de toekomst sneller naar een boek. Motivatie is dus een belangrijke sleutel. Maar is die motivatie wel beïnvloedbaar? En hoe dan? Welke mogelijkheden zijn er om van een ongemotiveerde een gemotiveerde lezer maken?

Deze bundel biedt inspiratie om kinderen en jongeren aan het lezen te krijgen en te houden. Aan de hand van de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek geven verschillende auteurs een inkijkje in hoe leesmotivatie het beste kan worden gestimuleerd.

Lekker lezen: het belang van leesmotivatie is het resultaat van het wetenschappelijk congres dat Stichting Lezen eind 2018 organiseerde. In achttien artikelen wordt het begrip leesmotivatie onder de loep genomen. Wat is leesmotivatie precies? Hoe ziet de leesmotivatie van de huidige generatie kinderen en jongeren eruit? Welke redenen hebben jongeren om wel of niet te lezen? En aan welke kenmerken voldoet motiverend literatuuronderwijs?

De bijdragen bieden zowel theoretische als praktische inzichten. Deze bundel is bedoeld voor iedereen die gericht en onderbouwd aan de slag wil gaan met leesmotivatie en leesplezier. De bundel staat onder redactie van Eliane Segers, professor Learning & Technology aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar Lezen en Digitale Media aan de Universiteit Twente, en van Roel van Steensel, bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan VU Amsterdam.  Dit is deel 30 in de Stichting Lezen reeks.

Toin Duijx (NBD/Biblion):

“De ‘Nederlandse leerlingen lijken te ontlezen’, stellen de redacteuren van de bundel met bijdragen van het congres ‘Lekker lezen: over het belang van leesmotivatie’ uit 2018. Terecht riep de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad in 2019 op tot een leesoffensief. Als men de leesmotivatie wil stimuleren, dan is het gezin mogelijk een effectieve interventiecontext. In bijdragen wordt duidelijk wat de rol van de ouders is bij het bevorderen van lezen en komen ook projecten als de VoorleesExpress en BoekStart aan bod. Ook het onderwijs en de bibliotheken spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van het lezen en dus de leesmotivatie. In enkele bijdragen wordt dit wetenschappelijk onderbouwd en worden tegelijkertijd suggesties gegeven om in de praktijk hier aan te werken. Speciale aandacht wordt ook geschonken aan het literatuuronderwijs, het leesplezier bij kinderen met een autismespectrumstoornis en het stimuleren van leesvaardigheid. Boeiende bundel voor iedereen die met een goede wetenschappelijke onderbouwing aan de slag gaat met projecten rondom leesmotivatie en leesplezier. Bevat enkele kleine zwart witillustraties. Voor leesbevorderaars als leerkrachten in basis- en voortgezet onderwijs, medewerkers in de kinderopvang, leesconsulenten en jeugdbibliothecarissen.”

 

Inhoudsopgave:

1. Roel van Steensel & Eliane Segers – Ontlezing onder Nederlandse leerlingen: dalende leesmotivatie en leesfrequentie
2. Femke Scheltinga – Leesbevordering op maat: afstemmen op individuele verschillen
3. Cedric Stalpers – In de ziel van de lezer kijken. Een empirisch onderzoek onder 193 havo- en vwo-scholieren naar persoonlijkheid en attitude
4. Natascha Notten & Maartje Cobussen – Leesbevordering in verschillende gezinssamenstellingen
5. Aike I. Broens & Roel van Steensel – De VoorleesExpress onder de loep. Een empirisch onderzoek naar het effect van de VoorleesExpress op woordenschat, verhaalbegrip en de geletterde thuisomgeving
6. Merel de Bondt & Adriana G. Bus – Effecten van BoekStart na vijf jaar
7. Ilona Wildeman, Lisa van der Sande, Adriana G. Bus & Roel van Steensel – Leesroutines stimuleren: Het effect van nudging
8. Jessie De Naeghel, Hilde Van Keer & Maarten Vansteenkiste – Van leesmoetivatie naar leesgoesting in het lager onderwijs
9. Emma Vanderbeke – Leesmotivatie bevorderen in de schoolbibliotheek
10. Anouk de Kleijn – Persoonlijke groei en motivatie in het literatuuronderwijs
11. Marloes Schrijvers – Effecten van transformatief dialogisch literatuuronderwijs op inzicht in ‘de mens’ en motivatie
12. Melina Ghasseminejad – Empathische lezers: Een onderzoek naar het effect van (non-)fictie op het empathisch vermogen van jonge tieners
13. Mia Stokmans & Roos Wolters – Leesbeesten zijn sociale dieren. Zonder maatje verpieteren ze
14. Lisa van der Sande, Ilona Wildeman, Adriana G. Bus & Roel van Steensel – Naar meer profijt van vrij lezen: hulp bij het kiezen van boeken
15. Coosje van der Pol & Jessica van den Hurk – Kwispellezen. Wat een hond kan betekenen voor leesmotivatie
16. Marjolein Derks-Janssen – Onderzoek naar leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen met een autismespectrumstoornis
17. Rosalie Anstadt & Adriana G. Bus – Bliksem! Een experiment met digitale verteltechnieken
18. Menno van der Schoot & Björn de Koning – Begrijpend leren lezen met je lichaam

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Lekker lezen” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere suggesties…