Leren van de toekomstOver de rol van scenario's bij strategische beleidsvorming Ed Dammers

29,00

Momenteel is er op allerlei beleidsterreinen een ware hausse op het gebied van scenario’s. Dit hangt samen met de onzekerheid die beleidsmakers ervaren bij het voeren van strategisch beleid. De samenleving is zo complex en dynamisch geworden dat zij in hoge mate als onkenbaar en onvoorspelbaar wordt ervaren. Strategisch beleid levert daardoor nogal eens sub-optimale uitkomsten op en loopt soms zelfs uit op een beleidsfiasco.

Momenteel is er op allerlei beleidsterreinen een ware hausse op het gebied van scenario’s. Dit hangt samen met de onzekerheid die beleidsmakers ervaren bij het voeren van strategisch beleid. De samenleving is zo complex en dynamisch geworden dat zij in hoge mate als onkenbaar en onvoorspelbaar wordt ervaren. Strategisch beleid levert daardoor nogal eens sub-optimale uitkomsten op en loopt soms zelfs uit op een beleidsfiasco.

Leren van de toekomst brengt in beeld op welke manieren scenario’s behulpzaam zijn bij het hanteerbaar maken van onzekerheid. Daarbij gaat het niet alleen om het vormen van inzichten in de toekomst, maar ook om het verbeteren van de communicatie tussen beleidsmakers en om het mobiliseren van steun voor denkbaar beleid.

De auteur behandelt de rol van scenario’s vanuit het perspectief van de lerende organisaties. Dit perspectief pas hij toe op het nationale energiebeleid, in het bijzonder op de planning van elektriciteitscentrales. Het boek voorziet hiermee in een leemte, want tot nu toe zijn er weliswaar allerlei handboeken en beschouwingen over scenario’s verschenen, maar is er nog nauwelijks onderzocht welke rol zij in de praktijk spelen.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal