Uitverkocht

Lezen en leesbevordering in een multiculturele samenleving Dick Schram, Anne-Mariken Raukema & Jèmeljan Hakemulder

20,50

Uitverkocht

Nederland is een multiculturele samenleving aan het worden. De gevarieerde samenstelling van onze bevolking heeft allerlei gevolgen, bijvoorbeeld voor het literatuuronderwijs, voor het bevorderen van het lezen in het algemeen en voor het informeren van bepaalde doelgroepen door middel van schriftelijke communicatie. Er zitten leerlingen in klassen met sterk verschillende culturele achtergronden: hoe ga je daar als onderwijzer mee om? Hoe maak je het lezen als tijdsbesteding aantrekkelijk voor een zo divers potentieel lezerspubliek? Wat zou de opkomst van migrantenliteratuur kunnen betekenen voor de literaire traditie en de manier waarop omgegaan wordt met literatuur?

Nederland is een multiculturele samenleving aan het worden. De gevarieerde samenstelling van onze bevolking heeft allerlei gevolgen, bijvoorbeeld voor het literatuuronderwijs, voor het bevorderen van het lezen in het algemeen en voor het informeren van bepaalde doelgroepen door middel van schriftelijke communicatie. Er zitten leerlingen in klassen met sterk verschillende culturele achtergronden: hoe ga je daar als onderwijzer mee om? Hoe maak je het lezen als tijdsbesteding aantrekkelijk voor een zo divers potentieel lezerspubliek? Wat zou de opkomst van migrantenliteratuur kunnen betekenen voor de literaire traditie en de manier waarop omgegaan wordt met literatuur?

In deze bundel doen deskundigen uit Nederland en ook uit België, Duitsland, Israël en de Verenigde Staten een poging deze vragen te beantwoorden. Het centrale onderwerp ‘lezen en leesbevordering in een multiculturele samenleving’ wordt vanuit verschillende perspectieven belicht. Er wordt aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar geletterdheid bij jonge autochtone en allochtone lezers, aan de voordelen en de problemen van een interculturele benadering van literatuuronderwijs, aan verschillen en overeenkomsten in de omgang met literatuur en lezen in het algemeen, en aan de invloed die het lezen kan hebben op de lezers. De bijdragen zijn gericht op een algemeen publiek van geïnteresseerden en stimuleren ieder afzonderlijk tot nadenken over de rol van het lezen bij culturele integratie en culturele uitwisseling.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal