Lezen in het VMBOonderzoek - interventie - praktijk Dick Schram

27,50

Vmbo-leerlingen nemen in het voortgezet onderwijs een geheel eigen plek in. Hun leergedrag kenmerkt zich door een praktijkgerichte houding en de onderwijsvorm is daar dan ook naar. Waar het lezen betreft komen er vaak negatieve berichten in het nieuws. In dat opzicht is het belangrijk te weten hoe de situatie werkelijk is.

Hoe kenmerkt het leesgedrag van vmbo-leerlingen zich?

Vmbo-leerlingen nemen in het voortgezet onderwijs een geheel eigen plek in. Hun leergedrag kenmerkt zich door een praktijkgerichte houding en de onderwijsvorm is daar dan ook naar. Waar het lezen betreft komen er vaak negatieve berichten in het nieuws. Zo zouden vmbo-leerlingen niet van lezen houden en zouden ze het ook niet goed kunnen. In dat opzicht is het belangrijk te weten hoe de situatie werkelijk is. Hoeveel lezen vmbo-leerlingen eigenlijk en hoe kunnen we dat lezen bevorderen? Hoe is de relatie tussen het algemene lezen en het lezen van fictie? Hoe kenmerkt het leesgedrag van vmbo-leerlingen zich?

In deze bundel geven verschillende onderzoeken samen een beeld van het lezen in het vmbo. Aan bod komen onder andere onderzoek naar het algemene leesgedrag van vmbo-leeringen, naar de organisatie van het vmbo-onderwijs waar het lezen betreft en naar leerprocessen en tekstbegrip bij het lezen van zowel fictie als zakelijke teksten. Daarnaast is er onderzoek dat zich richt op effecten van interventieprojecten als De Jonge Jury en Bazar. Tot slot wordt er ook een totaaloverzicht gegeven van het onderzoek dat verricht is naar het lezen en leesgedrag van vmbo-leerlingen.

Naast de wetenschappelijke invalshoek van de onderzoeken vindt u in verschillende bijdragen tips, aanwijzingen en aanbevelingen voor het verhogen van de betrokkenheid bij het lezen en daarmee voor het verhogen van het leesplezier en de leesfrequentie van de leerlingen.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal