Lied van de eenheidEen onderzoek naar de bijbelse intertekstualiteit van het spirituele geschrift Sjier haJichoed Lia van Aalsum

39,90

Hoe kan een mens ‘God’ op passende wijze eerbiedigen? Wat weten wij van deze dragende kracht van alle zijn? Hoe kunnen wij leven met JHWH, de Onvergelijkbare, die enerzijds zo intiem en teder aanwezig is, maar die anderzijds zo ongrijpbaar en confronterend anders is? Op deze vragen zoekt een joodse denker uit de middeleeuwen een antwoord.

Hij doet dat op gedreven wijze, in eenvoudig, overwegend bijbels Hebreeuws en met kennis van de theologie en filosofie van zijn tijd. Bijzonder is dat zijn prachtige hymne een schat aan bijbelcitaten verbergt. Volgen we deze verzen, dan blijkt de zanger een leraar die ons door heel de Tenach leidt. Bestuderen we deze ruim vijfhonderd verbanden, dan openbaart het lied zich als een gidsende instantie die ons zowel begrip als gevoel bijbrengt voor het mysterie van de liefde tussen God en mens.

Sjier haJichoed kan gesitueerd worden binnen de context van het Rijnlandse chassidisme, is beïnvloed door de grote denker en vernieuwer Saädja Gaon, en functioneert tot op heden als een pioet (gedicht) in de joodse liturgie. Het bijbelse intertekstualiteitonderzoek biedt het theoretisch kader voor de inventarisatie van de vele citaten. De spiritualiteitstudie leidt tot een bijbelse hermeneutiek die recht doet aan zowel het spirituele karakter van het lied als de heiligheid van de Schrift. Met behulp van de joodse pardeesformule worden de verschillende betekenislagen in dit samenspel van lied en Tenach op systematische wijze beschreven.

Deze studie bevat een Engelstalige samenvatting. De Hebreeuwse liedtekst (ruim vierhonderd regels) is volledig opgenomen, met een Nederlandse vertaling van de auteur.

Lia van Aalsum (1962) is werkzaam op het gebied van spiritualiteit, zowel wat betreft het wetenschappelijke spiritualiteitonderzoek als de praktische spiritualiteitvorming. Daarbinnen gaat haar interesse vooral uit naar de bijbelse spiritualiteit en naar de relatie ‘onderwijs & spiritualiteit’. Zij werkt in de omgeving van Nijmegen.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal