LocatiesynergieEen participatieve start van de herontwikkeling van binnenstedelijke stationslocaties Gert-Joost Peek

49,00

In dit boek wordt verslag gedaan van een wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe en productieve aanpak van de herontwikkeling van binnenstedelijke stationslocaties. Die houdt in dat de doelen en belangen van de partijen die bij de herontwikkeling zijn betrokken, niet worden gestapeld, maar ‘verknoopt’. De methode die daarbij wordt gehanteerd put uit kennis die in de beleidswetenschap is verkregen over interorganisatorische samenwerking, gecombineerd met theoretisch inzicht in de synergiemogelijkheden van stationslocaties.

Spoorwegknooppunten hebben een grote potentie voor de netwerkstad. De herontwikkeling van binnenstedelijke stationslocaties is vanwege de ambitieuze plannen vaak een moeizaam en langdurig proces. De betrokkenen missen de kennis en vaardigheid om met de inhoudelijke en procesmatige complexiteit van de opgave om te gaan.

In dit boek wordt verslag gedaan van een wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe en productieve aanpak van de herontwikkeling van binnenstedelijke stationslocaties. Die houdt in dat de doelen en belangen van de partijen die bij de herontwikkeling zijn betrokken, niet worden gestapeld, maar ‘verknoopt’. De methode die daarbij wordt gehanteerd put uit kennis die in de beleidswetenschap is verkregen over interorganisatorische samenwerking, gecombineerd met theoretisch inzicht in de synergiemogelijkheden van stationslocaties. De herontwikkeling van binnenstedelijke stationslocaties kan met deze methode succesvoller worden aangepakt, omdat ze door het slaan van bruggen tussen inhoud én proces en tussen ontwikkeling én gebruik meerwaarde creëert en locatiesynergie oplevert.

De aanpak die in dit boek wordt beschreven is van belang voor iedereen die betrokken is bij integrale gebiedsontwikkeling. Het boek sluit aan op de wereld van inhoudelijke experts–stedebouwers, architecten, vervoersdeskundigen, stadseconomen en -sociologen–,maar ook op die van besluitvormers–ontwikkelaars, investeerders en exploitanten van vastgoed en infrastructuur, bestuurders, politici en andere belangenbehartigers.

De auteur was als toegevoegd onderzoeker verbonden aan de afdeling Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

‘Wie geïnteresseerd is in vragen van management van locatie-ontwikkeling mag dit boek niet links laten liggen.’ – Prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal