Lokale staat van zorgDe morele betekenis van vrijwilligerszorg voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Eric van der Vet

24,50

De uitwerking van de Wmo 2015 is een morele opgave voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Voor het welslagen van de operatie dienen zij verbindingen aan te gaan met de positieve krachten in het sociale domein. Daarnaast dienen zij oog te hebben voor de morele betekenis van ideële, door morele waarden gedragen initiatieven voor vrijwillige inzet en burgerkracht, zoals vrijwilligerszorg. In het nieuwe bestel spelen vrijwilligers een grote rol. Eric van der Vet pleit ervoor dat professionals dienstbaar zijn aan vrijwilligers.

Nederland heeft een grote rijkdom aan vrijwilligerszorgorganisaties. Vrijwilligerszorg ontstaat in het sociale domein ‘van onderop’. Vrijwilligerszorg is deel van de brede beweging naar meer horizontale verhoudingen in de samenleving. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 beoogt de overheid een meer zorgzame samenleving en wil zij vormen van directe solidariteit bevorderen. Vrijwilligerszorg past in dit beeld. Het kan ons iets leren voor het bestel zorg en welzijn dat in iedere gemeente wordt gerealiseerd.

Op basis van zijn onderzoek bepleit Eric van der Vet het belang van een grote vrije ruimte in het bestel en een professionaliteit die dienstbaar is aan vrijwilligheid. De uitwerking van de Wmo 2015 kan gezien worden als een morele opgave voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Voor het welslagen van de operatie dienen zij verbindingen aan te gaan met de positieve krachten in het sociale domein. Daarnaast dienen zij oog te hebben voor de morele betekenis van ideële, door morele waarden gedragen initiatieven voor vrijwillige inzet en burgerkracht, zoals vrijwilligerszorg.

Eric van der Vet (1947) werkte ruim veertig jaar in de jeugdzorg, hulpverlening en ouderenzorg als bestuurder, interim-manager en adviseur. Hij is moderator van leiderschapsleergangen en toezichthouder.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal