Luhmann ontmoet ‘the Matrix’Uitwisselen en delen van informatie in netcentrische omgevingen Ben van Lier

24,50

Technologie bepaalt in toenemende mate de ontwikkeling van mens, organisatie en samenleving. Dankzij technologie ontstaan andere verbindingen voor het uitwisselen en delen van informatie tussen organisaties. Informatie-uitwisseling en -deling maken nieuwe manieren van organiseren mogelijk, bijvoorbeeld in willekeurige coalities en netwerken. Nieuwe organisatievormen dwingen echter tot nieuwe en andere vormen van sturing en controle.

Technologie bepaalt in toenemende mate de ontwikkeling van mens, organisatie en samenleving. Dankzij technologie ontstaan andere verbindingen voor het uitwisselen en delen van informatie tussen organisaties. Informatie-uitwisseling en -deling maken nieuwe manieren van organiseren mogelijk, bijvoorbeeld in willekeurige coalities en netwerken. Nieuwe organisatievormen dwingen echter tot nieuwe en andere vormen van sturing en controle. Ze leiden tot een verschuiving van verantwoordelijkheid tussen mens en technologie. Het gebruik van technologie noodzaakt de mens tot horizontaal in plaats van verticaal denken.

Ben van Lier werkt al meer dan 25 jaar op het grensvlak van organisatie en technologie. Hij heeft management- en directiefuncties bekleed in de not-for-profit, overheid- en ICT-sector. In zijn proefschrift onderzoekt hij, aan de hand van een door hem ontwikkeld model, een wetenschappelijke basis voor het uitwisselen en delen van informatie tussen diverse soorten systemen.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal