Uitverkocht

Marketing decision support systemen bij Nederlandse bedrijven P.A.F.M. van Campen, K.R.E. Huizingh, P.A.M. Oude Ophuis, B. Wieringa

49,00

Uitverkocht

In deze studie is een momentopname gemaakt van de stand van zaken met betrekking tot marketing decision support systemen in Nederland. Niet alleen is gekeken naar de mate waarin bedrijven over deze systemen beschikken, en de wijze waarop ze deze gebruiken, maar ook naar de factoren die aanschaf en gebruik bevorderen, zoals de wijze van implementatie en de attitude met betrekking tot marketing management.

Verder is de intentie onderzocht om een marketing decision support systeem aan te schaffen c.q. te ontwikkelen bij bedrijven die op dit moment daar nog niet over beschikken.