Meedoen makkelijk makenStreekLokaal: kansrijke verbindingen vanuit burgerparticipatie

0,00

Meedoen gaat niet vanzelf. Veel mensen lopen tegen een muur van bureaucratie aan waardoor het hen niet of nauwelijks lukt te participeren. Mensen zitten in een zorg- of in een uitkeringssituatie, en op plekken die niet door henzelf gekozen zijn. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met veranderingen in zorg en het sociale domein.

Er leven nog veel vragen over de transities in het sociale domein, zowel bij burgers als bij de gemeentelijke en provinciale overheden. Ook voeren gemeentes en provincie vaak een ander beleid. Integrale initiatieven die burgerparticipatie, zorg en milieu met elkaar verbinden, worden gehinderd door de opdeling van deze terreinen over verschillende gemeentelijke afdelingen, terwijl een integrale aanpak wel wordt toegejuicht.

StreekLokaal en StadsKamer zijn twee burgerparticipatieprojecten in de Achterhoek met een integrale visie. Zij zoeken samen met mensen die zich in een uitkerings- of zorgsituatie bevinden naar plekken waar zij kunnen deelnemen aan de samenleving op een wijze die hen het beste past, een plek die bovendien beantwoordt aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Subtitel

ISBN

Jaar

Uitvoering

Taal