Meervoudig ruimtegebruik. Enkelvoudig recht.De spanningsvolle relatie tussen recht en innovatie G.M.A. van der Heijden, A.F.L. Slob (red.)

28,00

Wat is de overeenkomst tussen een ondergrondse parkeergarage van een winkelcentrum en de sportvereniging die traint in de gymzaal van een school? Beide zijn voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik. Boven de parkeergarage zijn er winkels en de ruimte in de gymzaal wordt beter benut. Helaas werpt het recht nogal eens hindernissen op voor dit soort meervoudige oplossingen.

Wat is de overeenkomst tussen een ondergrondse parkeergarage van een winkelcentrum en de sportvereniging die traint in de gymzaal van een school? Beide zijn voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik. Boven de parkeergarage zijn er winkels en de ruimte in de gymzaal wordt beter benut. Helaas werpt het recht nogal eens hindernissen op voor dit soort meervoudige oplossingen.

De maatschappij krijgt daardoor suboptimale oplossingen: een parkeerterrein naast een winkel, een gymzaal voor overdag en een aparte sporthal voor ’s avonds. Anderzijds is het niet zo dramatisch, omdat in de praktijk uiteenlopende methodes zijn gegroeid om met het huidige recht in situaties van meervoudig ruimtegebruik om te gaan.

Dit boek gaat in op de problemen die het recht opwerpt en op de nieuwe manieren om met het recht in de praktijk van meervoudig ruimtegebruik om te gaan. Er is echter niet alleen behoefte aan nieuwe praktijken, maar ook aan een meer principiële verandering in het recht. In Meervoudig Ruimtegebruik, Enkelvoudig Recht wordt betoogd dat de gangbare opvatting van de wet zou moeten veranderen. Nu is deze vaak hard en onontkoombaar, terwijl de praktijk van meervoudig ruimtegebruik vraagt om maatwerk en flexibiliteit.

Het beleid zou zich minder moeten richten op het produceren van regels op het ‘handelingsniveau’ en juist meer op het formuleren van heldere en toetsbare doelstellingen. De rechter zou dan kunnen controleren in hoeverre deze doelstellingen van de wet worden bereikt, en zal zich minder richten op de vraag of mensen zich strikt aan de wet te houden. Dat past beter bij een moderne samenleving waarin nieuwe praktijken als meervoudig ruimtegebruik gezamenlijk inhoud worden gegeven. Er is een lerend systeem nodig, waarin recht en innovatie hand in hand gaan. Daarvoor bevat dit boek verschillende ideeën.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal