Nederlands in het Middelbaar BeroepsonderwijsEen casestudy in de opleiding Helpende Zorg Marja van Knippenberg

22,50

Deze studie geeft een indringend beeld van het onderwijzen en leren van Nederlands in het middelbaar beroepsonderwijs. Ze laat zien dat er een grote kloof gaapt tussen de retoriek van dat onderwijs, zoals verwoord in landelijke en instellingsgebonden plannen, voorstellen en beleidsdocumenten, en de dagelijkse praktijk van de opleiding, zoals vormgegeven door docenten en studenten.

Sleutelfragmenten illustreren hoe het onderwijzen en leren van Nederlands in de dagelijkse praktijk gestalte krijgt. De fragmenten hebben betrekking op de regel altijd Nederlands te spreken op school, op de rol van Nederlands bij de doorstroom naar een vervolgopleiding, op lessen Nederlands (als tweede taal) en op Nederlands in de vaklessen.

Het onderzoek maakt duidelijk hoe ingewikkeld het is adequaat om te gaan met het onderwijzen en leren van Nederlands in een meertalige groep in het mbo. Het bevat aanbevelingen die zich richten op het microniveau van de klas, het mesoniveau van de opleiding en het landelijk beleidsniveau. Daarmee is dit boek van belang voor alle direct en indirect bij het onderwijs betrokken professionals: docenten, lerarenopleiders, ondersteuners, leermiddelenontwikkelaars, nascholers, bestuurders, beleidsmakers en politici.

Marja van Knippenberg studeerde Taalwetenschap aan de Universiteit van Tilburg en is werkzaam als beleidsmedewerker taalbeleid in een groot regionaal opleidingencentrum.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal