Nieuwe mobiliteitNa het autotijdperk Arie Bleijenberg

19,00

Het autoverkeer is de afgelopen 50 jaar stormachtig gegroeid. Onze steden, onze economie en ons gedrag hebben zich aangepast aan de flexibiliteit en snelheid van de auto. We zijn een ‘autosamenleving’ geworden. Maar de auto heeft ons ook hardnekkige files gebracht en milieuvervuiling. Hoe zal onze mobiliteit zich de komende decennia ontwikkelen? Komt er misschien een einde aan het ‘autotijdperk’? En hoe ziet duurzame mobiliteit eruit? Een brede en verrassende visie op de fundamentele krachten die de ontwikkeling van onze mobiliteit bepalen. Het is anders dan u denkt.

In Nieuwe mobiliteit ontkracht Arie Bleijenberg vanzelfsprekendheden. Subsidies voor openbaar vervoer en elektrische auto’s zijn geen effectief middel om milieuvervuiling te verminderen. Het oplossen van files is geen goed kompas voor een sterke economie. Bleijenberg ontvouwt een brede en verrassende visie op de fundamentele krachten die de ontwikkeling van onze mobiliteit bepalen.Een greep uit wat u te wachten staat:

  • Snelheid is de sterkste drijfveer achter mobiliteit, maar dit betekent niet dat meer snelheid tot tijdsbesparing leidt (blz. 12)
  • Rond het jaar 2050 zullen we meer kilometers in het vliegtuig zitten dan in de auto (blz. 18)
  • Wie de economie wil versterken, moet niet bestrijding van files als hoofddoel zien (blz. 24)
  • Bereikbaarheid ontstaat door snelheid en door korte afstanden, dus ook door verstedelijking (blz. 26)
  • Niet Nederland Distributieland, maar grote steden zijn de economische motor in de eenentwintigste eeuw (blz. 32)
  • De kenniseconomie gedijt niet in slaapsteden en op desolate bedrijfsterreinen (blz. 36)
  • Dat stedelingen 10% meer tijd aan mobiliteit kwijt zijn dan inwoners van landelijk Nederland, is een aanwijzing dat de vervoersvoorzieningen binnen de grote steden achterblijven (blz. 45)

Arie Bleijenberg is ruim 25 jaar betrokken bij de mobiliteitsproblematiek. Door zijn werk als onderzoeker, adviseur en bij de overheid, in combinatie met zijn inzet voor maatschappelijke organisaties, heeft hij vanuit verschillende invalshoeken kunnen kijken naar de complexe samenhang tussen mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en economie.

Ir. Arie Bleijenberg werkte als onderzoeker, adviseur en adjunct-directeur bij CE Delft, als hoofd Strategie en Kennis bij het vroegere ministerie van Verkeer en Waterstaat, bij TNO als manager Mobiliteit & Logistiek en nu als business director Infrastructuur. Arie was lid van de programmacommissie van het wetenschappelijke onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad, dat tussen 2008 en 2015 is uitgevoerd. Verder is hij onder meer voorzitter geweest van de Europese Task Force die in 2013 advies heeft gegeven over een drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door het Europese transport, was hij vervoerseconomisch adviseur van de OECD en medeoprichter en voorzitter van de European Federation for Transport and Environment.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Andere suggesties…