Uitverkocht

Nieuwe vormen van samenwerken in wonen, zorg en dienstverlening Heleen Weening, Jurgen van der Heijden, Marcel Hertogh, Fred Hobma en Mirjam Bult-Spiering (red.)

25,00

Uitverkocht

Onze samenleving staat voor een grote uitdaging op het vlak van wonen, zorg en dienstverlening. Door de toenemende vergrijzing zal de vraag naar woningen die geschikt zijn voor ouderen toenemen. De oudere van tegenwoordig wil langer zelfstandig zijn, zelf de beslissingen nemen over wonen en zorg en vraagt steeds meer om zorg op maat.

De vraag op de zorgmarkt zal in de toekomst zo groot en zo divers zijn dat hieraan niet alleen meer kan worden voldaan door corporaties, zorginstellingen of gemeentelijke welzijnsorganisaties. Het is een noodzaak dat ook private partijen, al dan niet in samenwerking met publieke partijen, nieuwe innovatieve arrangementen in de combinatie wonen-zorg-diensten zullen ontwikkelen.

Dit boek is een rijke bron van feiten, analyses en praktijkvoorbeelden. Het is het resultaat van een ontmoeting tussen publieke en private partijen waarbij overheid, bedrijfsleven, wetenschap, profit en non-profit organisaties, kennis uitwisselen, partnerschappen sluiten en met elkaar nieuwe ideeën opdoen. Het zal een bron van inspiratie zijn voor allen die, met name op lokaal niveau, met de toekomst van wonen, zorg en dienstverlening aan de slag willen gaan.

De redacteuren Heleen Weening, Mirjam Bult-Spiering, Jurgen van der Heijden, Marcel Hertogh en Fred Hobma zijn lid van het Universitair Platform PPS. Dit is een informeel overlegorgaan voor wetenschappers en vertegenwoordigers van publieke en private organisaties.

Met epiloog door Sybilla Dekker, Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en Clémence Ross-van Dorp, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze publicatie is tot stand gekomen naar aanleiding van de ontmoetingsdag ‘Nieuwe vormen van samenwerken in wonen, zorg en dienstverlening’, gehouden in oktober 2004, en wordt mogelijk gemaakt door de Ministeries van VWS en VROM.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal