Omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de Nederlandse politieanno 2006 Stans de Haas, Miriam Zaagsma, Mechtild Höing, Willy van Berlo, Ine Vanwesenbeeck

19,50

Hoe is het in 2006 gesteld met de de omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de Nederlandse politie? In dit boek wordt antwoord gegeven op deze vraag. Het is een vervolg op een onderzoek in 2000, toen omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de Nederlandse politie voor het eerst werden onderzocht door het toenmalige NISSO.

Hoe is het in 2006 gesteld met de de omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de Nederlandse politie? In dit boek wordt antwoord gegeven op deze vraag. Dankzij een breed draagvlak bij de vakbonden, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en niet in de laatste plaats de afzonderlijke korpsen kon de Rutgers Nisso Groep dit onderzoek uitvoeren. Het is een vervolg op een onderzoek in 2000, toen omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de Nederlandse politie voor het eerst werden onderzocht door het toenmalige NISSO.

Ongewenste omgangsvormen bleken op grote schaal voor te komen en samen te hangen met een negatievere werkbeleving, meer gezondheidsproblemen en meer ziekteverzuim. De resultaten van het onderzoek uit 2000 hebben een belangrijke impuls gegeven aan de ontwikkeling van beleid binnen de korpsen. In 2006 zijn de ontwikkelingen in het beleid bij dezelfde selectie van korpsen als destijds in beeld gebracht en, net als in 2000, is er een enquête onder politiemedewerkers gehouden.

Dit boek doet verslag van de uitkomsten van dit onderzoek en beantwoordt vragen als: welke maatregelen zijn er in de tussenliggende jaren ontwikkeld, en welke activiteiten zijn ondernomen? Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij de aanpak van ongewenst gedrag? Leidt het beleid tot merkbare resultaten? Wordt er minder gepest en seksueel geïntimideerd? Hoe staat het nu met de diversiteit binnen de korpsen en de positie van minderheden? Daarnaast wordt de stand van zaken bij de politie vergeleken met andere organisaties.

Op basis van de resultaten van het onderzoek en een bijeenkomst met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en beleidsfunctionarissen uit de diverse korpsen worden aanbevelingen voor de komende jaren gedaan.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal