Winkelmand 0
hoogbegaafden

Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden
Een overzicht van de wetenschappelijke kennis Willy de Heer

€16.00

Auteur Willy de Heer geeft in haar boek een beknopt overzicht van de wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan hoogbegaafde of zeer makkelijk lerende kinderen. Ingegaan wordt op de definiëring van zeer makkelijk lerend of hoogbegaafd, de noodzaak van aangepast onderwijs voor deze kinderen, de vraag welke aanpassingen nodig zijn, en de soms schrijnende situaties die ontstaan als het onderwijs niet aan hen wordt aangepast.

In Nederland zijn er alleen al in het basisonderwijs ruim 30.000 kinderen die zeer makkelijk kunnen leren. Hierdoor passen zij niet goed in het bestaande onderwijssysteem. Als het onderwijs aan deze kinderen niet aan hun leerbehoeften wordt aangepast, kunnen zij leer- en gedragsproblemen krijgen. Deze problemen komen tot uiting in onderpresteren, belemmeringen in de ontwikkeling, blijvend motivatieverlies, verveling, sociale en emotionele problemen, depressie of andere psychische stoornissen.

Problemen en ervaringen die kinderen op school en bij het leren opdoen beïnvloeden niet alleen hun functioneren op de basisschool. Ze hebben ook een verregaande invloed op hun functioneren tijdens een vervolgopleiding en bij het vinden van een plaats in de maatschappij. Wanneer deze kinderen niet goed worden begeleid, kunnen zij uiteindelijk uitvallen uit het onderwijssysteem. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat het onderwijs wordt aangepast.

In dit boek wordt een beknopt overzicht gegeven van wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan kinderen die zeer makkelijk leren, veelal hoogbegaafden genoemd. Ingegaan wordt op de definiëring van zeer makkelijk lerend of hoogbegaafd, de noodzaak van aangepast onderwijs voor deze kinderen, de gevolgen als het onderwijs niet aan hen wordt aangepast, en de vraag welke aanpassingen nodig zijn.

Deze uitgave is een bewerking van een deel van het proefschrift Gelijkheid troef (2017) van Willy de Heer. Wetenschappelijke kennis over zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen wordt in dit boek op een toegankelijke wijze samengevat. Deze kennis is van groot belang voor de betrokkenen, maar vooral ook voor de samenleving als geheel.

Willy de Heer is oprichtster van de stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden. De missie van de stichting is om zeer makkelijk èn makkelijk lerenden onderwijs te bieden dat aansluit bij hun leerbehoeften, waardoor zij hun persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens zo volledig mogelijk kunnen ontplooien. Ter ondersteuning van de stichting is er de website kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl. Doel van de website is om informatie te verstrekken en ondersteuning te bieden aan ouders, leerkrachten, docenten, wetenschappers en medewerkers van scholen, samenwerkingsverbanden, pabo’s, overheids-, gezondheidszorg-, jeugdzorg- en overige hulpverleningsinstanties.

Subtitel

Een overzicht van de wetenschappelijke kennis

Auteur(s)

Willy de Heer

ISBN

9789463012355

Jaar

2019

Pagina's

104

Uitvoering

Paperback

Taal

Nederlands

Schrijf als eerste een review “Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden”