Uitverkocht

Onverdeeld verdeeld naar de godsdienstlesLevensbeschouwelijk onderwijs in het spanningsveld tussen kerk en staat Paul Vermeer, Carl Sterkens, Joris Kregting, Lammert Gosse Jansma (redactie)

12,00

Uitverkocht

Moet de overheid meer verantwoordelijkheid nemen voor levensbeschouwelijk onderwijs? Of staat dit op gespannen voet met de scheiding tussen kerk en staat? Op deze vragen gaat deze bundel door wetenschappers en ervaringsdeskundigen uitgebreid in. Dat levert verrassende inzichten op die van belang zijn voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs of zich daarbij betrokken voelen, maar ook voor beleidsmakers op alle niveaus.

Nederland is verregaand geseculariseerd. De invloed van religie op de inrichting van de maatschappij is sterk afgenomen. Ontzuiling heeft zich op vele terreinen voorgedaan. Maar niet overal even sterk. In het lager en middelbaar onderwijs is de verzuiling nog prominent aanwezig. En dat terwijl de overgrote meerderheid van docenten, ouders en leerlingen zich niet meer gebonden voelt aan een denominatie.

Hoe is deze situatie ontstaan? Is zij nog wel verdedigbaar? Wat kunnen we in dit opzicht leren van andere westerse landen? Wat zijn de gevolgen voor de inrichting van het levensbeschouwelijk onderwijs? Is er nog wel plaats voor onderwijs vanuit een levensbeschouwelijk perspectief? Of moet het levensbeschouwelijk onderwijs principieel neutraal, niet-confessioneel zijn?

Moet we allen naar een onverdeelde openbare school? En wat moet de rol van de overheid zijn? Moet zij een grotere verantwoordelijkheid nemen voor het levensbeschouwelijk onderwijs? Of staat overheidsbemoeienis juist op gespannen voet met de scheiding tussen kerk en staat? Op al die vragen wordt in deze bundel door wetenschappers en ervaringsdeskundigen uitgebreid ingegaan. Dat levert verrassende inzichten op die van belang zijn voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs of zich daarbij betrokken voelen − en wie doet dat niet? −, maar die zeker ook beleidsmakers op alle niveaus zullen interesseren.

Dit themanummer van het tijdschrift Religie & Samenleving draagt de titel Onverdeeld verdeeld naar de godsdienstles. Levensbeschouwelijk onderwijs in het spanningsveld tussen kerk en staat. De bijdragen in de bundel zijn het resultaat van een symposium gehouden aan de Radboud Universiteit op 8 juni 2018. De bundel stond onder redactie van Paul Vermeer, Carl Sterkens, Joris Kregting, en Lammert Gosse Jansma.

Inhoudsopgave:

Paul Vermeer: Wie is verantwoordelijk voor het levensbeschouwelijk onderwijs op school? Een probleemverkenning

Patrick Loobuyck: Het buitenperspectief maakt vrij.Over nut, noodzaak en mogelijkheid van neutraal, niet-confessioneel onderwijs over religie, levensbeschouwing en ethiek voor iedereen

B.P. Vermeulen: De vrijheid van onderwijs en de scheiding van kerk en staat

Rasit Bal: Islamitisch godsdienstonderwijs en de uitdagingen van de pluriforme Nederlandse samenleving. Paradox van normativiteit en geloofwaardigheid

Monique van Dijk-Groeneboer: Het vak levensbeschouwing op middelbare rooms-katholieke scholen. Waar moet het aan voldoen?

Gerdien Bertram-Troost & Taco Visser: Geloofsgoed en cultuurgoed. Kenmerken van levensbeschouwelijke vorming ten behoeve van de persoonsvorming van leerlingen in het protestants-christelijk onderwijs

Leni Franken: Onderwijsvrijheid in Vlaanderen en in Nederland: een vergelijkende studie

Jeroen Jans & Carl Sterkens: Opvattingen van Nederlandse en Vlaamse jongeren over de gewenste verhouding tussen levensbeschouwing en overheid. Levensbeschouwelijke predictoren en consequenties voor de rol van levensbeschouwing op school

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Onverdeeld verdeeld naar de godsdienstles” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere suggesties…