Uitverkocht

OpGeHelderdDe behandeling van jongeren met gedragsproblemen in de O.G. Heldringstichting Hans Jansma

12,00

Uitverkocht

Al 160 jaar biedt de O.G. Heldringstichting, een instelling voor gesloten jeugdzorg, hulp aan jongeren die om velerlei redenen fors met zichzelf en de maatschappij in de problemen zijn geraakt. De hulp die de O.G. Heldringstichting biedt, is gebaseerd op een viertal uitgangspunten. In dit boek worden deze uitgangspunten uitgewerkt.

In de historie van de O.G. Heldringstichting heeft de hulp aan vrouwen en meisjes steeds een vooraanstaande plaats ingenomen. Tegenwoordig worden zowel jongens als meisjes opgenomen, maar de expertise op het gebied van de behandeling van meisjes met ernstige gedragsproblemen is nog steeds nadrukkelijk aanwezig.

De vier uitgangspunten zijn:
De behandeling van de jongeren gaat samen met opvoeding en verzorging.
Kwalitatief hoogwaardige hulp begint met wetenschappelijk onderbouwde professionele diagnostiek.
Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van evidence-based methoden en, als dit niet mogelijk is, van best-practice methoden.
De kwaliteit van de behandeling wordt voortdurend geëvalueerd.

In dit boek wordt stilgestaan bij de kenmerken van de doelgroep. Deze kenmerken geven richting aan de behandelingsvisie, die het fundament vormt voor de hulpverlening. Het diagnostisch onderzoek dat het startpunt is van de behandeling, wordt beschreven. Bij de behandeling zelf wordt gebruik gemaakt van de sociale competentie-plus methodiek. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de basismethodiek en de plusmethodiek. De basismethodiek bestaat uit verzorging, opvoeding en het vergroten van de sociale vaardigheden van de jongere. De plus-methodiek richt zich op het leren van morele en emotionele vaardigheden en het wegnemen van belemmeringen in dit leren onder invloed van een psychiatrische stoornis.

Voor de medewerkers van de O.G. Heldringstichting is dit boek bedoeld als een referentiekader voor de alledaagse praktijk van de hulp aan bij hen opgenomen jongeren.

Het boek biedt waardevolle informatie voor professionals en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn in de (justitiële of gesloten) jeugdzorg, de forensische jeugdpsychiatrie, bij Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming.

Vanwege het verband dat in dit boek wordt gelegd tussen de wetenschappelijke theorie over jongeren met gedragsproblemen en de praktijk van de hulpverlening aan deze groep is het boek zowel geschikt voor masterstudenten forensische zorg, ontwikkelingspsychologie en orthopedagogiek als voor studenten SPH en MW.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal