Pleitbezorgers, procesmanagers en participanteninteractief beleid en de rolverdeling tussen overheid en burgers in de Nederlandse democratie Sonja van der Arend

37,50

In Pleitbezorgers, procesmanagers en participanten beschrijft en analyseert Sonja van der Arend de opkomst en ontwikkeling van interactief beleid van de vroege jaren negentig tot het begin van de eenentwintigste eeuw. Het boek geeft een nauwgezet verslag van de activiteiten en verhalen van de mensen die vorm en inhoud hebben gegeven aan interactief beleid als idee, methode en praktijk.

De snelle en succesvolle opkomst van interactief beleid in Nederland is voor een groot deel te danken aan zijn reputatie als democratische vernieuwing. Pleitbezorgers van interactief beleid stellen dat de rolverdeling tussen overheid en samenleving verbetert, wanneer neutrale procesmanagers de interacties tussen belanghebbende participanten organiseren en begeleiden. Anderen hebben een meer pessimistische kijk op de betekenis van interactief beleid voor de democratische verhoudingen. Zij kenschetsen interactief beleid bijvoorbeeld als een ‘draagvlakmachine’, een instrument voor ambtenaren en bestuurders om maatschappelijk verzet tegen hun plannen in de kiem te smoren.

Deze perspectieven op interactief beleid, zowel de positieve als de negatieve, scheppen een scherp contrast tussen macht en democratische vernieuwing; waar macht is, kan geen democratie zijn. Sonja van der Arend onderzocht juist de wisselwerking tussen interactief beleid, democratie en macht. In Pleitbezorgers, procesmanagers en participanten beschrijft en analyseert ze de opkomst en ontwikkeling van interactief beleid van de vroege jaren negentig tot het begin van de eenentwintigste eeuw. Het boek geeft een nauwgezet verslag van de activiteiten en verhalen van de mensen die vorm en inhoud hebben gegeven aan interactief beleid als idee, methode en praktijk.

De verhalen van Pleitbezorgers, procesmanagers en participanten werpen een nieuw licht op de democratische betekenis van interactief beleid. De lezer vindt in dit boek een uniek en diepgravend overzicht van de geschiedenis van interactief beleid in Nederland. Het is van waarde voor iedereen die belang hecht aan de kwaliteit van de relatie tussen overheid en burgers.

Sonja van der Arend deed haar onderzoek als promovendus aan de Universiteit Utrecht.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal