Uitverkocht

Publiek opdrachtgeverschapDe burger als klant: een verkenning naar trends rondom publiek private samenwerking en Rijkswaterstaat Jurgen van der Heijden & Ben Spiering (red.)

32,00

Uitverkocht

Burgers stellen zich steeds vaker en steeds nadrukkelijker op als klant van de overheid. Publieke opdrachtgevers op het terrein van ruimtelijke investeringen proberen daarop in te spelen door burgers, gebruikers en maatschappelijke organisaties vroegtijdig te betrekken bij de totstandkoming van producten en diensten en zo de kwaliteit van de publieke dienstverlening te verbeteren.

Burgers stellen zich steeds vaker en steeds nadrukkelijker op als klant van de overheid. Publieke opdrachtgevers op het terrein van ruimtelijke investeringen proberen daarop in te spelen door burgers, gebruikers en maatschappelijke organisaties vroegtijdig te betrekken bij de totstandkoming van producten en diensten en zo de kwaliteit van de publieke dienstverlening te verbeteren.

Wat betekent dat voor de invulling van het publieke opdrachtgeverschap? Hoe moeten publieke opdrachtgevers hun klassieke functie – het afwegen van belangen en het voorbereiden van publieke beslissingen – verbinden met vergaande vormen van maatschappelijke participatie en nieuwe samenwerkingsvormen?

Zestien auteurs buigen zich in Publiek Opdrachtgeverschap over deze essentiële vragen en plaatsen ze in een breed scala van ontwikkelingen. Het resultaat is een breed spectrum van ideeën, meningen, perspectieven en analyses, die aanknopingspunten bieden voor een verdere professionalisering en vermaatschappelijking van publiek opdrachtgeverschap en dienstverlening.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal