Regionalisering en mondialisering Nol Reverda

32,50

Waar de wereld zich onder invloed van mondialisering openbaart als een podium van onbeperkte mogelijkheden, zoeken mensen daarentegen steeds vaker hun begrenzing in de herkenbaarheid van de eigen locale identiteit.

Waar de wereld zich onder invloed van mondialisering openbaart als een podium van onbeperkte mogelijkheden, zoeken mensen daarentegen steeds vaker hun begrenzing in de herkenbaarheid van de eigen locale identiteit.

Het aantal heemkundekringen met hun zoektocht naar de wortels van eigen streek of regio groeit dan ook gestaag. Grote landen brokkelen af in kleinere eenheden onder invloed van naar (meer) autonomie strevende, zich op de eigen identiteit beroepende regionale bewegingen. De blik naar buiten veroorzaakt daarom net zo gemakkelijk een inkeer naar binnen. In dit verband is er sprake van regionalisering, waarin de door modernisering abstract geworden mondiale werkelijkheid teruggebracht wordt tot een menselijke maat. De regio biedt in dit verband naast de globe een alternatieve context, waarin politiek, economie en samenleving zich kunnen uitdrukken en verder ontwikkelen.

Deze studie gaat over voornoemde processen: mondialisering en regionalisering, waarbij er vooral op ingegaan zal worden wat er op deze terreinen in Europa gebeurd. Zij zullen geanalyseerd worden op basis van de ‘conceptuele driehoek’: de onderlinge samenhang tussen politiek, economie en samenleving en de betekenis daarvan voor de regio.

Nol Reverda is socioloog en sinds 1994 directeur van een MA in Comparative European Social Studies, verbonden aan de Hogeschool Zuyd, alsmede (sinds 2002) van een hieraan gekoppelde kenniskring. Hij houdt zich vooral bezig met onderwijs over en onderzoek naar de sociale dimensie van Europese vraagstukken.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal