Religie in ConflictReligie & Veiligheid I Fred van Iersel, Koos van den Bruggen, Kees Homan, Hessel Zondag

20,00

Hoe is het bestaan van het leger in onze westerse, christelijke, cultuur verbonden met de vraag naar de ‘zin’ van militair geweld? Welke religieuze betekenissen zijn aan het doden en sterven, gewond raken en verwonden op het slagveld verbonden? Hoe veranderen secularisatie enerzijds en fundamentalisme anderzijds de zingeving aan de krijgsmacht?

“Verstaat Gij de tekenen des tijds?” Deze vraag van Christus is bijzonder actueel. Hoe begrijpen we de wereld waarin wij leven? De globalisering roept overal ter wereld reacties op. Hoe kunnen we die duiden? Wat is er gaande op het gebied van vrede en veiligheid, in internationale conflicten, met de krijgsmacht, en welke vragen kan men hieraan vanuit godsdienstig en levensbeschouwelijk perspectief stellen?

Oorlog en vrede gaan iedereen aan. Krijgsmachten en hun doelen, taken en thema’s zijn altijd voorwerp geweest van religieuze en levensbeschouwelijke duiding, van interpretatie en evaluatie. Oorlog en geweld zijn ook frequent voorkomende thema’s in de Heilige Schrift en in de christelijke filosofische en theologische traditie. Hoe is het bestaan van het leger in onze westerse, christelijke, cultuur verbonden met de vraag naar de ‘zin’ van militair geweld. Waarom is het er? Welke betekenis wordt er in onze cultuur aan toegekend? Hoe wordt het geïnterpreteerd, gelegitimeerd of bekritiseerd? Welke religieuze betekenissen zijn aan het doden en sterven, gewond raken en verwonden op het slagveld verbonden? Hoe veranderen secularisatie enerzijds en fundamentalisme anderzijds de zingeving aan de krijgsmacht?

Deze thematiek wordt uitgewerkt in het boek Religie in Conflict door internationaal erkende deskundigen op de terreinen van veiligheidsbeleid, humanitaire interventie en veiligheid.

Religie in Conflict is het eerste deel van een tweetalige reeks RELIGIE EN VEILIGHEID. De reeks hanteert een overkoepelende vraagstelling: wat is de levensbeschouwelijke betekenis van oorlog en vrede, en hoe is de relatie tussen ontwikkelingen in de politiek-morele context, in de culturele context en in de religieuze context te duiden met het oog op de ontwikkelingen in de begeleiding van mensen, in het bijzonder in de geestelijke verzorging? De overkoepelende optiek van de reeks is de relevantie van een aantal ontwikkelingen op deelterreinen van de geestelijke verzorging.

Over de redactie: Prof. dr. A.H.M. (Fred) van Iersel is bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan Tilburg University. Dr. Hanneke Arts-Honselaar is theologe en religiewetenschapper en eigenaar van Het Bezinningsbureau. Deze uitgave verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Hoofdkrijgsmacht aalmoezenier A.J.H. van Vilsteren, en is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Katholiek Militair Vormingswerk (SKVM).

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Religie in Conflict” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere suggesties…