Uitverkocht

Religie & Samenleving – Jaargang 16 – Nummer 2Stichting FORCES

15,00

Uitverkocht

Het tijdschrift Religie & Samenleving publiceert artikelen over de veranderingen in religie en religieuze organisaties in Nederland en in Europa. Terugkerende thema’s zijn ontkerkelijking, nieuwe religieuze bewegingen en de positie van moslims in westerse samenlevingen. Ook bevat het recensies van pas verschenen publicaties gerelateerd aan het vakgebied van de godsdienstsociologie. Het tijdschrift levert al 15 jaar een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage aan het debat over de rol van religie in de hedendaagse maatschappij.

Uit het redactioneel:

Het voortduren van de coronatijd zorgt er ook voor dat de reflecties hierop diepgaander worden, en soms ook worden gestaafd met empirisch onderzoeksmateriaal dat beschikbaar komt. In deze speciale corona-editie van Religie & Samenleving willen we hier ook aan bijdragen.

De eerste twee artikelen reflecteren de coronatijd vanuit religieus en theologisch perspectief. Körver vergelijkt de communicatie tussen overheid en burger in de coronatijd met die tussen arts en patiënt: deze communicatie wordt gekenmerkt door een kortetermijnperspectief en is gericht op een herstelverhaal. Körver pleit ervoor om dit perspectief te verbreden naar de lange termijn in de vorm van een (religieus) verhaal over betekenissen, waarden en de kwaliteit van leven maar evenzeer over falen, verlies en tragiek. Bosman en Van Wieringen houden zich bezig met de klassieke vraag waarom dit coronakwaad ons treft. Kon vroeger nog vanuit het christelijk geloof via een theodicee een antwoord op deze vraag worden gegeven, in onze geseculariseerde maatschappij is dat veel minder mogelijk. Toch blijken vormen van de theodicee versluierd aanwezig. Bosman en Van Wieringen geven aan wat de consequenties daarvan zijn en ontwikkelen van daaruit een nieuwe visie op de coronaproblematiek.

Vervolgens biedt deze editie twee empirische artikelen die een impressie geven hoe geloofsgemeenschappen omgaan met hun activiteiten. Hun belangrijkste activiteit, het houden van religieuze bijeenkomsten, kwam regelmatig negatief in het nieuws, met (te) grote diensten in orthodoxe en bevindelijke kerken. De meeste geloofsgemeenschappen zullen echter wel gehoor hebben gegeven aan flexibele aanpassing van hun diensten en vieringen. Zo laten Joosse en Schaeffer zien hoe Utrechtse kerken hun diensten online vorm geven en hoe de gelovigen de nieuwe vormen van betrokkenheid en participatie ondergaan. Van der Ham, Hekman, Klomp, Smit en Tromp geven een beeld van de flexibiliteit van geloofsgemeenschappen op het terrein van diaconie. Ze deden praktisch-theologisch onderzoek naar de transitie van een diaconaal maaltijdproject, van buurtmaaltijd naar maaltijdbezorging, en geven antwoord op de vraag hoe deze transitie vorm kan geven aan de diaconale wens van ontmoeting en contact.

Op het houden van religieuze bijeenkomsten wordt in het vijfde artikel tot slot weer gereflecteerd. Franken en Levrau stellen in deze bijdrage de vraag centraal of religie – in de huidige geseculariseerde samenleving – nog als een exclusieve rechtscategorie dient te worden gezien of dat religieuze bijeenkomsten en organisaties op gelijke voet moeten worden behandeld als seculiere bijeenkomsten en organisaties. Volgens de auteurs lijkt het beklemtonen van een prominente plaats van religie in een geseculariseerde samenleving vooral anachronistisch en discriminerend.

Inhoud:

Kortetermijndenken, religie en onzekerheidstolerantie. Breder kijken en denken in een pandemie

Sjaak Körver

 

Corona, Theodicee en Job

Frank G. Bosman & Archibald L.H.M. van Wieringen

 

Kerkdiensten in coronatijd. Een onderzoek naar de vormgeving en beleving van kerkdiensten in de eerste weken van de coronacrisis

Mark Joosse & Hans Schaeffer

 

Religieus gemotiveerde voedselhulp in de context van de Covid-pandemie: gemeenschap, zingeving en empowerment

Kirsten van der Ham, Marjolein Hekman, Mirella Klomp, Peter-Ben Smit & Thijs Tromp

 

Godsdienstvrijheid en covid-19 in België en Nederland: een kritische analyse

Leni Franken & François Levrau

 

 

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Religie & Samenleving – Jaargang 16 – Nummer 2” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere suggesties…