Religie en rede: een dialoogSpeldenprikjes tegen wederzijdse vooroordelen Marin Terpstra & Inigo Bocken (red.)

18,00

Is het proces van secularisering afgelopen? Keert religie terug? Gaat religie wel samen met een moderne samenleving en met wetenschap? Rond deze vragen speelt zich een heftig debat af, waarbij mensen geregeld hun hakken in het zand zetten. Dat kan een vruchteloze en wellicht riskante patstelling opleveren. Het gesprek loopt vast wanneer beide groepen, de aanhangers van de seculiere, westerse rationaliteit en de aanhangers van godsdienstige tradities, het andere standpunt niet legitiem achten. De vooronderstelling daarbij is de onverenigbaarheid van moderne rationaliteit en godsdienstigheid. Maar klopt deze vooronderstelling wel?

De opstellen in deze bundel zijn bedoeld als speldenprikjes die twijfels wekken over de vermeende onverenigbaarheid van rede en religie. Ze beogen de patstelling te doorbreken door de dialoog in andere termen te denken dan de altijd loerende tegenstelling tussen karikaturen: een ‘reductionistisch’ wetenschappelijk wereldbeeld en een ‘achterhaalde’ religieuze levensbeschouwing. De seculiere wereld is veel ‘religieuzer’ dan ze zelf vaak gelooft en religie blijkt redelijker dan meestal wordt gedacht.

Dit boek is geschreven in het kader van een door de KNAW gefinancierd project voor ‘akademie-assistenten’ aan de Facultaire Unie Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal