Uitverkocht

Representatief en ParticipatiefDubbele Democratie G.M.A. van der Heijden, J.F. Schrijver (red.)

20,00

Uitverkocht

Ministers, gedeputeerden en wethouders sturen hun ambtelijk apparaat bij het vormen en uitvoeren van beleid. In onze representatieve democratie leggen zij daarover verantwoording af bij hun volksvertegenwoordiging. Daarin zitten representanten van het volk die zijn verkozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Daar zijn altijd al afwijkingen in geweest, als zelfstandige bestuursorganen die op afstand van de minister staan, en het recht van petitie dat de burger rechtstreekse invloed op het parlement geeft.

Ministers, gedeputeerden en wethouders sturen hun ambtelijk apparaat bij het vormen en uitvoeren van beleid. In onze representatieve democratie leggen zij daarover verantwoording af bij hun volksvertegenwoordiging. Daarin zitten representanten van het volk die zijn verkozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Daar zijn altijd al afwijkingen in geweest, als zelfstandige bestuursorganen die op afstand van de minister staan, en het recht van petitie dat de burger rechtstreekse invloed op het parlement geeft.

Representatief en Participatief gaat na hoe binnen onze representatieve democratie nieuwe methoden van beleidsvoorbereiding en verantwoording geïntroduceerd kunnen worden om lacunes in politieke legitimiteit tegen te gaan. Daarnaast worden vormen van meer participatieve democratie bestudeerd met voldoende checks and balances om het proces democratisch te blijven noemen. Kunnen de volksvertegenwoordiging en politieke partijen ook dan een integrerende functie blijven vervullen?

Kern van dit onderzoek van XPIN, begeleid door een groep medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden, zijn vier uiteenlopende ‘scenario’s voor de democratie’, geschreven door verschillende wetenschappers op dit terrein.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal